Όλα αυτά πολύ ωραία και πραγματικά πιστεύουμε ως ΠΑΚΟΕ ότι είναι πρωτοπόρα. Έχουμε όμως μια ένσταση. Κατά πόσο οι οθόνες των TV LG έχουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε βαθμό επιτρεπτό, επειδή πολλές οθόνες TV εκπέμπουν διπλάσιες και τριπλάσιες ποσότητες από τα επιτρεπόμενα όρια. Και αυτά για τα παιδιά μας που κολλάνε στην TV.

Η εταιρεία LG ανακοινώνει την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, τη νέα πανευρωπαϊκή «πράσινη» καμπάνια ΕΚΕ «Καινοτομία για έναν καλύτερο πλανήτη, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων της και τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση μέσω της παραγωγής της. Οι βασικοί άξονες είναι πρωτοβουλίες όπως τα εθελοντικά προγράμματα σε χώρες που λειτουργεί η εταιρεία, η ουδετερότητα σε CO2 στις δραστηριότητές της, και η επίτευξη 95% ανακύκλωσης αποβλήτων από τους χώρους παραγωγής. Επίσης, η μείωση όγκου και βάρους των προϊόντων, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών και η βελτίωση σχεδιασμού για εύκολη αποσυναρμολόγηση, η αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών, η μείωση του θορύβου και η μείωση της ενέργειας κατανάλωσης και αναμονής.