Ευχόμαστε ως ΠΑΚΟΕ όλα αυτά να γίνουν δράσεις πίεσης και ακτιβισμού και να μη μείνουν λόγια … λόγια…. λόγια.

Σε άρθρο του για το όραμα της παράταξής του για το κλίμα και την «πράσινη» Ευρώπη,  ο κος Μιχάλης Μπάκας, περιβαλλοντολόγος, υποψήφιος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, μιλάει για τους βασικούς άξονες για την Ευρώπη του αύριο: την ευημερία και την φυσική ισορροπία των πολιτών με το περιβάλλον, την περιβαλλοντολογικής ποιότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής- και την ανθρώπινη αλληλεγγύη.

Η απάντηση για την κλιματική κρίση είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να συμβάλλουν με αποδοτικό τρόπο στην σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, δημιουργώντας παράλληλα νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Το δικαίωμα του ασύλου για τους πρόσφυγες είναι αδιαπραγμάτευτο. Το παγκόσμιο παράδειγμα αλληλεγγύης των κατοίκων των ελληνικών νησιών απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες αποτελεί οδηγό για την μελλοντική Ευρώπη.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ως μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, υποστηρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη για μια ευρωπαϊκή οικονομία που να εξυπηρετεί τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές, που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο και παράλληλα θα είναι δημοκρατική, ανθρωπιστική, οικολογική και κοινωνική.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ