Το ΠΑΚΟΕ προγραμματίζει ένα σχέδιο για τα σχολεία με την επίδειξη οργάνου μέτρησης-ανάλυσης του νερού. Πάντως συγχαρητήρια στην ΕΥΔΑΠ.

Πιο αναγκαία από ποτέ είναι η αφύπνιση της παγκόσμιας κοινότητας για την προστασία και διαφύλαξη των υδάτινων πόρων καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις το 2025, ένας στους τρεις κατοίκους στον πλανήτη θα ζει σε καθεστώς λειψυδρίας.

Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης του κύκλου του νερού, αναλαμβάνοντας την ευθύνη κυρίως απέναντι στις επερχόμενες γενιές, αναπτύσσει δράσεις -στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης- εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων.

Ενημερώνει για το τεράστιο τεχνικό και επιστημονικό έργο που κρύβεται πίσω από την παροχή των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί στις εγκαταστάσεις της, δωρεάν περιβαλλοντικά προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και σε συλλόγους πολιτών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει έως τώρα πάνω από 15.000 άτομα.

Η ΕΥΔΑΠ με ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα στην Ευρώπη έχει ιστορικά τεκμήρια από τις αρχές του 20ου αιώνα, για την πόλη των Αθηνών αλλά και τη σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας. Τα τεκμήρια αυτά, εκτός των άλλων, καταγράφουν το ρόλο της στην ανάπτυξη της αθηναϊκής κοινωνίας μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής ύδρευσης και αποχέτευσης. Το ιστορικό αρχείο της εταιρείας απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από:

  • Φωτογραφικό υλικό (αρνητικά, γυάλινες πλάκες, φωτογραφίες)
  • Οπτικοακουστικό υλικό
  • Χαρτώο υλικό
  • Τρισδιάστατα αντικείμενα

Επιπροσθέτως η ΕΥΔΑΠ μέσω χορηγιών και δωρεών στηρίζει κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, την παιδεία, την έρευνα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες. Μέσω της εφαρμοζόμενης τιμολογιακής πολιτικής συμβάλλει στην ανακούφιση των ασθενέστερων ομάδων, πέραν των καθορισμένων από το σχετικό Κανονιστικό Πλαίσιο.

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των φοιτητών ΑΤΕΙ εκατοντάδες φοιτητές/τριες έλαβαν ουσιαστική γνώση και εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Τέλος, το 2018 η ΕΥΔΑΠ θέσπισε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης των παιδιών των εργαζομένων για την επιτυχή εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στηρίζοντας και με αυτόν τον τρόπο τους νέους της χώρας μας.