Χρόνια τώρα το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται για τις παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Και αυτό επειδή η πρόσβαση στη χρέωση είναι επιλεκτική από τις εταιρείες και όχι διάφανη όπως προβλέπει ο Νόμος 231/2006.

Εν τούτοις το πρόβλημα παραμένει σε μεγάλο βαθμό και αυτό γιατί οι όποιες χρεώσεις ακολουθούν τιμολογιακή αυθαίρετη πολιτική.

Αυτό όμως που ετεροχρονικά διαφημίζεται (από το 2017 σήμερα) είναι σε μεγάλο βαθμό καταχρηστικό.

Τροποποιήσεις με έμφαση στην ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και στον έλεγχο των χρεώσεών του σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο, περιλαμβάνονται στον Νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ (Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ.:834/2/9-11-2017, ΦΕΚ υπ’ αριθ.4262, τεύχος Β 6/12/2017),

Συγκεκριμένα οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κατά τη σύναψη της σύμβασης τη διακοπή της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπερβαίνει τα 150 ευρώ όταν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, και τα 300 ευρώ όταν ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης.

Για την ενημέρωση για την υπέρβαση κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας ο Κανονισμός ορίζει ότι οι συνδρομητές πρέπει να λαμβάνουν υποχρεωτικά ενημέρωση με SMS ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν υπερβαίνουν το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός τους ή του πακέτου τους. Ειδικότερα δε, για τον όγκο των δεδομένων προβλέπεται και δεύτερο στάδιο ενημέρωσης, όταν ο καταναλωτής θα καταναλώνει το 100% του προγράμματος ή του πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Η εκ νέου ενεργοποίηση πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών για τη χρήση δεδομένων απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή μέσω αποστολής SMS.

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ