Μια πολύ καλή πρωτοβουλία, την οποία το ΠΑΚΟΕ επικροτεί, επειδή μελέτες που έχει πραγματοποιήσει στο λιμάνι του Πειραιά, αποδεικνύουν ότι για πέντε (5) ώρες λειτουργίας ενός κρουαζιερόπλοιου των 1.800 θέσεων στο λιμάνι, αντιστοιχεί σε καυσαέρια που εκπέμπουν 18.000 πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα τις αντίστοιχες ώρες. Επίσης το κόστος με LNG είναι το 1/3 του αντίστοιχου κόστους με πετρέλαιο.

Από 4% έως 21% στη διάρκεια της ζωής του ,το πλοίο μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων που προέρχονται από τη ναυτιλία η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το SEA/LNG (Συνασπισμός για την προώθηση χρήσης φυσικού αερίου στη ναυτιλία). Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή πρακτικά μηδενίζονται και οι εκπομπές οξειδίων του θείου (Sox) και του αζώτου (NOx). Οι διακυμάνσεις εξαρτώνται από την τεχνολογία των κινητήρων των πλοίων. Επίσης έμφαση πρέπει να δοθεί και στη μείωση των εκπομπών μεθανίου από το φυσικό αέριο.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι τα βιοκαύσιμα όπως το BIOLNG (Βιο-φυσικό αέριο) έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν περαιτέρω την ένταση των GHG (αερίων ρύπων), ενώ οι βελτιώσεις στην καύση του κινητήρα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και τη χρήση ειδικού συστήματος επεξεργασίας θα μειώσουν περαιτέρω τις εκπομπές GHG.  Η μελέτη εξετάζει και άλλα εναλλακτικά καύσιμα.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ήδη οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν δώσει 29 παραγγελίες για LNG Carriers το πρώτο τρίμηνο του 2019 (10 το αντίστοιχο του 2018). Η ζήτηση για πλοία με LNG αυξάνεται καθώς και η κατανάλωση φυσικού αερίου αυξάνεται παγκοσμίως.

Συνολικά αυτήν την περίοδο ο παγκόσμιος στόλος πλοίων που κάνει χρήση LNG ως καυσίμου έφτασε τα 143 το 2018, από 118 που ήταν το 2017 και αφορούν όλους τους τύπους πλοίων.

Κατηγορίες: ΕΝΕΡΓΕΙΑ