Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει διαμαρτυρηθεί για τα παρακάτω αλλά δυστυχώς «φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Τα κοράλλια αποτελούν ίσως τις μοναδικές εστίες συγκράτησης του ασβεστίου που είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία των θαλασσίων οικοσυστημάτων.

Ως ιδιαίτερα ευαίσθητες δομές τα κοράλλια είναι εξαιρετικά ευάλωτα στις συνέπειες της μόλυνσης, της κλιματικής αλλαγής και της ανεξέλεγκτης αλιείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι φιλοξενούν το ένα τέταρτο των θαλασσίων ειδών του πλανήτη παρ’ ότι καταλαμβάνουν μόνο το 0,1% των ωκεανών, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η ύπαρξή τους και ως συνέπεια η καταστροφή τους.

Η ολλανδική εταιρεία Boskalis, από το 2016, χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης για τη δημιουργία τεχνητών κοραλλιογενών υφάλων φτιαγμένων εξ ολοκλήρου από άμμο, για να επαναφέρει τη ζωή στις θάλασσες του πλανήτη. Ο πληθυσμός των ψαριών των περιοχών με τεχνητούς υφάλους που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα, έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Στόχος είναι η εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τη Μεσόγειο έως τους ωκεανούς της Ανατολικής Ασίας.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ