Το ΠΑΚΟΕ επικροτεί αυτές τις επενδυτικές δράσεις, επειδή αφενός καταργούνται βρώμικες πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι θάνατοι από τα αναπνευστικά προβλήματα των περιοχών. Όσον αφορά την αύξηση της παραγωγής αλουμινίου-πρωταγωνιστεί η χώρα μας διεθνώς, σίγουρα χρειάζεται αυτήν την αύξηση, πρέπει όμως να λαμβάνονται και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η «Μυτιληναίος Α.Ε.» υπέγραψε σύμβαση ύψους 118 εκατ. Ευρώ με Σλοβένικη εταιρεία που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο σύστημα ηλεκτρισμού στη χώρα αυτή. Η σύμβαση αφορά την μελέτη, προμήθεια, κατασκευή μιας νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας στη Λιουμπλιάνα, αντικαθιστώντας, σε μεγάλο βαθμό, την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα με φυσικό αέριο. Αυτή η ενέργεια αντιστοιχεί σε μείωση της κατανάλωσης άνθρακα κατά 70%. Η νέα μονάδα συμπαραγωγής διπλού καυσίμου (φυσικό αέριο και ελαφρύ πετρέλαιο) θα έχει συνολική ισχύ 110ΜW και θα συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεθέρμανσης της Λιουμπλιάνας.

            Παράλληλα, χθες η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την έγκριση της εξαγοράς της εταιρείας ΕΠΑΛΜΕ (Επεξεργασίας Αλουμινίου Μεταλλοβιομηχανία) από την «Μυτιληναίος», έναντι δεσμεύσεων –διάρκειας 3 ετών- που έλαβε η εταιρεία απέναντι στην Επιτροπή, προκειμένου να επιλυθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν στις επιμέρους αγορές (προμήθειας πρωτόχυτου / δευτερόχυτου αλουμινίου και παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης).

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς συνολικού τιμήματος (περιλαμβανομένου και του δανεισμού) 20 εκατ. ευρώ, η Μυτιληναίος αυξάνει την παραγωγική της ικανότητα κατά 35 χιλιάδες τόνους ετησίως, ενώ προβλέπεται να φθάσει την επόμενη διετία τους 50 χιλιάδες τόνους ετησίως. Επίσης, αυξάνει την παραγωγή κολονών αλουμινίου από τους 120 τόνους στους 15 χιλιάδες τόνους. Περιλαμβανομένων και των επενδύσεων την επόμενη διετία η συνολική παραγωγή το τομέα μεταλλουργίας αναμένεται να φτάσει τους 250 χιλιάδες τόνους ετησίως.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ