Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε από τις αρχές του Απριλίου ένα πρόγραμμα δειγματοληψιών μετρήσεων και αναλύσεων σε διάφορα ρέματα και παραρέματα της Αθήνας.
Η πρώτη ημέρα της έρευνας 4/4/2019 κατέδειξε τα παρακάτω αποτελέσματα που φαίνονται σε πίνακες.
Από την εκτίμηση των αποτελεσμάτων συμπεραίνονται τα παρακάτω:

  1. Στον πίνακα που αναφέρονται τα μικροβιολογικά φορτία, παρατηρείται μια υπερσυγκέντωση σε κολοβακτηρίδια κοπράνων 2 φορές πάνω από τα όρια, της E.coli (επικίνδυνο βακτήριο) 4-5 φορές πάνω από τα όρια και των εντερόκοκκων 2-3 φορές πάνω από τα όρια. Αυτό υποδηλώνει ένα κοκτέιλ βοθρολυμάτων από παράνομες συνδέσεις στα ρέματα κι από αυθαίρετες – παράνομες απορρίψεις λυμάτων.
  2. Στον πίνακα που αναφέρονται χημικές αναλύσεις, παρατηρούνται αυξημένες τιμές του χημικά καταναλισκώμενου οξυγόνου (COD), δηλαδή του οξυγόνου που καταναλώνεται για την ισορροπία του οικοσυστήματος, όπου στην περίπτωση που είναι υψηλό, σημαίνει ότι οποιοιδήποτε οργανισμοί λειτουργούν στο οικοσύστημα αυτό πεθαίνουν από την έλλειψη οξυγόνου.
  3. Στους πίνακες με τις μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, για τα αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ10 και ΡΜ2,5 δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα αυξημένες τιμές παρά μόνο κοντά στην Πέτρου Ράλλη και στα Άνω Πατήσια. Τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια είναι πολύ επικίνδυνα γιατί θεωρούνται καρκινογόνα.
    Μετά απ’ αυτά, το ΠΑΚΟΕ θα στείλει προς ενημέρωση του Δημάρχου και της Περιφέρειας τα αποτελέσματα αυτά για να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να αποφεύγονται μολύνσεις στους γύρω πληθυσμούς.
    Η έρευνα συνεχίζεται και κάθε δεκαπέντε (15) μέρες θα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα σε άλλες περιοχές ρεμάτων.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ