Το ΠΑΚΟΕ πριν πέντε (5) χρόνια που ξέσπασε το σκάνδαλο της αλλοίωσης των στοιχείων των εκπομπών των αερίων ρύπων από τα αυτοκίνητα της Volkswagen με παρέμβαση στο λογισμικό του εγκεφάλου των αυτοκινήτων της, αμέσως μέτρησε αυτοκίνητα VW και κατέθεσε αγωγή σε βάρος της εταιρείας και υπέρ των ιδιοκτητών αυτοκινήτων VW. Η εκδίκαση της υπόθεσης ακόμη δεν έχει τελεσιδικήσει. Εν τούτοις στα χρόνια που πέρασαν στην Αμερική, πολλοί φορείς αποζημιώθηκαν με τεράστια ποσά από την VW.

Το θέμα όμως δεν είναι στις αποζημιώσεις, είναι ότι με βάση τα παραπάνω εκατοντάδες χιλιάδες θάνατοι παγκόσμια, πιστοποιήθηκαν εξαιτίας των επικίνδυνων ουσιών από τις εκπομπές των αυτοκινήτων που οι τιμές τους, δυστυχώς με αφορμή την αισχροκέρδεια, ήταν παραποιημένες. Αυτό είναι ουσιαστικά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ποιοι όμως δικαστές θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων;

Οι αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδωσαν κατηγορίες στις BMW, Daimler και Volkswagen για σύσταση καρτέλ. Σκοπός του καρτέλ είναι να εμποδιστεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας των εκπομπών ρύπων. Η σύσταση του καρτέλ είναι δυνατό να επιφέρει βαριά πρόστιμα στις τρεις αυτοκινητοβιομηχανίες. Η σχετική έρευνα που έγινε διαπίστωσε ότι η συμπαιγνία έλαβε χώρα από το 2006 έως το 2014.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού τόνισε ότι αποτέλεσμα του καρτέλ είναι να στερηθούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές την ευκαιρία να αγοράσουν αυτοκίνητα με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία.
Από τις τρεις εταιρείες, η Daimler ήλπιζε να μην της επιβληθεί πρόστιμο, γιατί ήταν εκείνη που κατήγγειλε την αθέμιτη σύμπραξη στις ρυθμιστικές αρχές.

Από τις τρεις εταιρείες, η Daimler ήλπιζε να μην της επιβληθεί πρόστιμο, γιατί ήταν εκείνη που κατήγγειλε την αθέμιτη σύμπραξη στις ρυθμιστικές αρχές.

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ