Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα καταγγείλει την αποπροσανατολιστική πολιτική της τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα των σκουπιδιών στην Κέρκυρα και αλλού. Το πρόβλημα όμως παραμένει το ίδιο και χειρότερο. Έλεος κύριοι της εξουσίας.

Βαρύ πρόστιμο περιεμένει την Ελλάδα από την Κομισιόν, αν δεν δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων στην Κέρκυρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι η διαχείριση των σκουπιδιών στην Κέρκυρα δεν πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Μάλιστα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία καθώς στο νησί δεν γίνεται επεξεργασία των αποβλήτων. Το υπουργείο, από την πλευρά του, απάντησε ότι δρομολογούνται έργα για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

“Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει όλες τις προβλεπόμενες πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ορθής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κέρκυρα, σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο” σημειώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το θέμα.Σύμφωνα, πάντα, με το υπουργείο, οι πρωτοβουλίες αυτές βρίσκονται σε συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (2015) αλλά και με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιονίων Νήσων (2016), το οποίο συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Το υπουργείο επιμένει ότι για την αντιμετώπιση του έντονου περιβαλλοντικού προβλήματος, που έχει προεκτάσεις και σε κοινωνικό αλλά και σε παραγωγικό επίπεδο, έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες σε διϋπουργικό επίπεδο, σε συνεργασία με το δήμο Κέρκυρας και τον αρμοδίο φορέα του, ΣΥΔΙΣΑ, που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης απορριμμάτων, και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ κι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98 και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, και βρίσκεται σε φάση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ενώ επίκειται η ένταξή της στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό άνω των 30.000.000 ευρώ.

Εξαγριωμένοι οι κάτοικοι του νησιού

Το προηγούμενο διάστημα, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στην Κέρκυρα. Όταν, η αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας, Νικολέτα Πανδή, ενημέρωσε τους κατοίκους πως υπάρχει πρόθεση να δοθεί άδεια λειτουργίαςστον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, εκείνοι αντέδρασαν έντονα ξεσπώντας σε έντονες αποδοκιμασίες και δεν άργησαν να συμπλακούν με τα ΜΑΤ. που βρέθηκαν στο σημείο.
            Σεκείμενο που έδωσε στην δημοσιότητα η Επιτροπή Πολιτών κατά του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας τίθενται ορισμένα κρίσιμα ερωτηματα, όπως γιατί το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν προχώρησε στην επικαιροποίηση του- από το 2010 ξεπερασμένου- αρχικού Περιφεειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων(ΠΕΣΔΑ) του 2006; Κα γιατί και η σημερινή Περιφερειακή Αρχή συνέχισε την ίδια παρελκυστική πολιτική; Ακόμα γιατί εξάντλησε για την υποχρεωτική εναρμόνιση του ΠΕΣΔΑ με το Νέο Εθνικό πλαίσιο κάθε χρονικό περιθώριο;Γιατί δεν προχώρησε σε μια πραγματική διαβούλευση για το ίδιο θέμα;

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Πολιτών

Η Περιφερειακή Αρχή με την τακτική της αυτή κατάφερε τελικά να βρεθεί μπροστά σε ένα χρονικά πιεστικό Κοινοτικό και Εθνικό Νομοθετικό πλαίσιο, γνωρίζοντας ότι έχει απέναντίτης τους αναποτελεσματικούς φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης για την υλοποίησητωνπρογραμμάτων. Έτσι ακολούθησε αβασάνιστα την εύκοληλύση: Ενέκρινε υποκριτικά επίπλαστες μελέτες στις οποίες υιοθετεί αβασάνιστα τους εθνικούς ποσοτικούς και χρονικούς στόχουςξέροντας εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται ποτέ να εκπληρωθούν. Είναι γνωστό ότι κανένα σχεδόν από τα 47 έργα καιδραστηριότητες του Προγράμματος δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Αλλά και από τα ελάχιστα που δρομολογήθηκαν, ακυρώθηκαν στη γέννηση τους από τους ίδιους τους  φορείς υλοποίησης για λόγους αδεξιότητας ή σκοπιμότητας. Εκκωφαντικό παράδειγμα είναι η δημοπράτηση της συστοιχίας των κινητών μηχανημάτων του Ενδιάμεσου Προγράμματος, έργου απόλυτης προτεραιότητας, που ακυρώθηκε προληπτικά από τον ίδιο τον φορέα (δήμος Κέρκυρας -ΣΥΔΙΣΑ), αμέσως μετά τη δημοπράτηση του. Μελετώντας την πρόταση του μελετητή του ΠΕΣΔΑ διαπιστώσαμε ότι δεν καταγράφονται αναλυτικά, όπως θα έπρεπε, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών των ήδη χωροθετημένων και δρομολογημένων εγκαταστάσεων, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας και ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, παραβιάζοντας τα προβλεπόμενα από το νόμο. Ειδικότερα, για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ο σημερινός μελετητής του ΠΕΣΔΑ, θα διαπίστωνε ότι:

  1. Διέγραψε από το χάρτη και τα δύο Ποτάμια που βρίσκονται δίπλα στον ΧΥΤΑ
  2. Αποσιώπησε δασική έκταση και 250 περίπου ελαιόδενδρα εντός του γηπέδου τουΧΥΤΑ με συνέπεια την παράνομη αποψίλωση τους.
  3. Ακύρωσε τον ενιαίο φρεάτιο ορίζοντα του κάμπου της περιοχής.
  4. Αγνόησε την νομικά θεσμοθετημένη Γεωργική Ζώνη Υψηλής Παραγωγικότητας.
  5. Αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι η περιοχή του ΧΥΤΑ είναι “ικανοποιητικά κεντροβαρική” ενώ βρίσκεται στο νοτιότατο άκρο της Κέρκυρας.
  6. Διέγραψε προϋφιστάμενη νόμιμη δόμηση μέσα στην απαγορευτική απόσταση των500 μ. (ανάμεσα τους και η μεγαλύτερη τουριστική μονάδα της περιοχής 850 περίπου κλινών).
  7. Αποσιώπησε τη Ζώνη Τουρισμού και Αναψυχής της Λευκίμμης, τα προστατευόμενα οικοσυστήματα της περιοχής (ποτάμι, κάμπος, ακτές) και τις άλλες οχλούσες χρήσεις στην περιοχή (Βιοτεχνικό Πάρκο, βιολογικός καθαρισμός, λιμάνι, Άξονας Διέλευσης). Μετακίνησε κατά 2.500 μέτρα  το όριο του οικισμού της Λευκίμμης.

Κάθε απόπειρα, συνεπώς, λειτουργίας του ΧΥΤΑΛευκίμμης, εκτός του ότι παραβιάζει θεμελιακές αρχές της έννομης τάξης, προσκρούει σε αξεπέραστα εμπόδια που την καθιστούν ανέφικτη. Η Επιτροπή Πολιτών δηλώνει ότι θα αγωνιστεί για να αποτρέψει την ανώφελη καταστροφή της ανθρωπογεωγραφίας της Λευκίμμης προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν απρόβλεπτες κοινωνικές εντάσεις στους δύσκολους καιρούς που περνά η χώρα μας.

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ