Παρακάτω περιγράφεται ένα θεωρητικό μοντέλο αποκατάστασης της ζημιάς από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Εντούτοις αυτό γίνεται απλά για να δικαιολογηθούν τα 25 περίπου εκατομμύρια ευρώ, γιατί το ποσοστό από την εφαρμογή αυτού του μοντέλου – με στοιχεία 2014- δεν ξεπερνά το 2%, παρά το γεγονός ότι μέχρι το 2030 πρέπει η μείωση να φτάσει το 40%. Άραγε χρειάζεται ο Δήμος της «Κυρά Φροσύνης» περίπου –προσέξτε- 500 εκατομμύρια ευρώ για ένα μοντέλο που σίγουρα είναι πρόχειρο, γιατί δεν υπολογίζει την καταστροφή που κάνει η ΔΕΗ με τα τοξικά απόβλητα που χύνονται στη λίμνη. ΑΙΣΧΟΣ κύριοι της αρπαχτής εξουσίας Δηλαδή 50.000 ευρώ αναλογούν σε  κάθε κάτοικο του Δήμου . Δώστε τα στους Δημότες και θα σας ευγνωμονούν

Δράσεις για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος αναλαμβάνει ο δήμος Ιωαννιτών, όπως αποφασίστηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για το «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) δήμου Ιωαννιτών», η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος, Γιώργος Βίνης, μετρήθηκαν οι καταναλώσεις ενέργειας στον δημοτικό, τον οικιακό, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα για να υπολογιστούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Τελικός στόχος είναι να ληφθούν οι απαραίτητες δράσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως 40% έως το 2030, όπως προβλέπεταιστο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Με βάση τα στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων που συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν για τα δημόσια κτίρια, το δημοτικό φωτισμό, τις δημοτικές και οδικές μεταφορές, τα σκάφη της λίμνης καθώς και τον οικιακό και τριτογενή τομέα υπολογίστηκε ότι για το 2014 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εντός των ορίων του δήμου ανέρχονται σε 552.330 τόνους.

Πιο συγκεκριμένα, το 32% των εκπομπών προέρχεται από τις οδικές μεταφορές, το 30,5% από τον οικιακό τομέα, το 19,1% από τον τριτογενή τομέα, το 5,4% από τον δημοτικό τομέα, το 0,8% από τον πρωτογενή τομέα κα το 12,2% από τον δευτερογενή τομέα. Στο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια αναλύονται οι δράσεις που σκοπεύει να αναλάβει ο δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Το Σχέδιο προβλέπει μέτρα και στόχους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και κατ’ επέκταση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σε επίπεδο δήμου,προβλέπονται εννέα κατηγορίες μέτρων, συνολικού προϋπολογισμού 24.120.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων

αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων σε οδούς και πλατείες του δήμου με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED μευπολογιζόμενη μείωση εκπομπών 3.748 τόνων ετησίως, ενεργειακή αναβάθμιση επτά δημοτικών κτιρίων και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών 119 τόνων ετησίως,

εφαρμογή παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού- μεσαίου κόστους σε δημοτικά κτίρια με υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών 874τόνων ετησίως.

Επιπλέον, προγραμματίζονται ενεργειακές παρεμβάσεις και μετατροπή σχολικού συγκροτήματος σε συγκρότημα Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας με υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών 87 τόνων ετησίως, εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια με υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών 5.128 τόνων ετησίως, δημιουργία και ανάπλαση χώρων πράσινου και άλλων κοινόχρηστων χώρων με υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών 21τόνων ετησίως και αντικατάσταση δημοτικών οχημάτων με νέα υβριδικά/ηλεκτροκίνητα και βελτίωση της διαχείρισης του δημοτικού στόλου μευπολογιζόμενη μείωση εκπομπών 288 τόνων ετησίως.

Στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στοχος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των αγροτών, κτηνοτροφών και των επιχειρήσεων καθώς και η προώθηση της σύστασης ενεργειακής κοινότητας για την εγκατάσταση ΑΠΕ και Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Σε επίπεδο οικιακου και τριτογενή τομέα προωθούνται εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στις Μεταφορές προβλέπεται η χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των εναλλακτικών μέσων μεταφορά, όπως το ποδήλατο, και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέας τεχνολογίας. Ο δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει, με τις δράσεις αυτές στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Τον Δεκέμβριο του 2015, υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030, και την προσαρμογή του στα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ