Θέμα:

Στις 21/3/2019 επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, πραγματοποίησε ενδεικτική έρευνα στη Βοιωτία (Οινόφυτα,Σχηματάρι, Θήβα, Αλίαρτο, Λειβαδιά, Ορχομενό).

Η έρευνα αυτή περιλάμβανε

  1. Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης (συνημμένος πίνακας). Στον πίνακα παρατηρούμε ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία οι τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 και ΡΜ2,5 πλησιάζουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια και ιδιαίτερα στη βιομηχανική ζώνη των Οινοφύτων καθώς και έξω από τα Δημαρχεία της Αλιάρτου και της Λειβαδιάς. Επίσης οι τιμές των ολικών υδρογονανθράκων και της φορμαλδεϋδης παρατηρούνται στην περιοχή των Οινοφύτων και ιδιαίτερα στο δημοτικό σχολείο αρκετά υψηλές.

Γι’αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επιστάμενος έλεγχος από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και τη Δημοτική Αρχή που ανήκουν τα Οινόφυτα.

  • Μετρήσεις στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στα Οινόφυτα , στη Λειβαδιά και στον Ορχομενό.

Όλες οι τιμές του διαλυμένου οξυγόνου, της αγωγιμότητας, της θολερότητας βρέθηκαν εντός των επιτρεπόμενων ορίων εκτός δύο δειγμάτων για τη θολερότητα στο Δημαρχείο Αλιάρτου και του Κέντρου Υγείας.

  • Μετρήσεις στον ποταμό Ασωπό και στα λύματα.

Όπως παρατηρούμε στο συνημμένο πίνακα οι τιμές για τον ποταμό Ασωπό της αγωγιμότητας και θολερότητας βρέθηκαν πάρα πολύ υψηλές.

Όσο αφορά τα λύματα των βιολογικών καθαρισμών οι τιμές της αγωγιμότητας και της θολερότητας στο Σχηματάρι βρέθηκαν εκτός των ορίων σε επικίνδυνα επίπεδα. Στη Θήβα βρέθηκαν εντός των ορίων, το ίδιο και στην Λειβαδιά.

  • Χημικές αναλύσεις στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στα νερά του ποταμού Ασωπού καθώς και στα λύματα. Όπως παρατηρείται στον πίνακα, στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης των Οινοφύτων και του Σχηματαρίου οι τιμές του εξασθενούς χρωμίου βρέθηκαν πολύ υψηλές σε σχέση με το μηδενικό όριο που θεωρείται ασφαλές.

Αντίστοιχα από τη Θήβα και μέχρι τον Ορχομενό οι τιμές ήταν σε μηδενικά επίπεδα, οπότε το νερό θεωρείται ασφαλές.

Αντίθετα στα νερά του ποταμού Ασωπού οι τιμές του εξασθενούς χρωμίου  βρέθηκαν πολύ υψηλές σε σχέση με την ανώτατη τιμή του ολικού χρωμίου και όχι εξασθενούς, δηλαδή τα πενήντα (50) μικρογραμμάρια στο λίτρο.

Όσο αφορά τα λύματα των βιολογικών καθαρισμών και εκεί οι τιμές εξασθενούς χρωμίου είναι πολύ υψηλές.

  • Μικροβιολογικές αναλύσεις. Από τους συνημμένους πίνακες των μικροβιολογικών αναλύσεων διαπιστώνονται τα παρακάτω.

Όσο αφορά τα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης από τα εικοσιένα (21) δείγματα που πάρθηκαν, τα 6 περιέχουν κολοβακτηρίδια κοπράνων και εντερόκοκκους και συγκεκριμένα το Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου, το Νοσοκομείο της Θήβας και το Δημαρχείο της Θήβας καθώς και στο Δημοτικό σχολείο και το Δημαρχείο των Οινοφύτων. Επίσης εντερόκοκκοι βρέθηκαν στο περιφερειακό ιατρείο Ορχομενού.

Όσο αφορά στον Ασωπό ποταμό η κατάσταση είναι φοβερή και επικίνδυνη. Όλα τα δείγματα παρουσίασαν υψηλές τιμές σε κολοβακτηρίδια , E. coli και εντερόκοκκους.

Τέλος όσο αφορά τα λύματα στις εξόδους των βιολογικών καθαρισμών η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη.

Μετά από τα παραπάνω ελπίζουμε οι δημοτικοί άρχοντες στους οποίους προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ τις παραπάνω μετρήσεις και τα αποτελέσματά τους να σκύψουν πάνω σε αυτά, να προβληματιστούν και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα.

                                                                         ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ