Το ΠΑΚΟΕ πριν είκοσι (20) χρόνια έχει καταγγείλει την απαράδεκτη αυτή κατάσταση στα λιμάνια της χώρας. Είχε μάλιστα υπολογίσει σταθμιστικά ότι δύο επιβατηγά πλοία της γραμμής Πειραιά -Ηράκλειο εκπέμπουν το 2000 για 5 ώρες λειτουργίας τόσα αιωρούμενα σωματίδια (TSP, PM10) όσο δέκα χιλιάδες (10.000)αυτοκίνητα πετρελαιοκίνητα. Τότε μάλιστα είχε κάνει την πρόταση να υποκαταστήσει το πετρέλαιο που κατανάλωναν σε ποσοστό 50%με ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά στα καταστρώματα και σε πλαϊνές όψεις των πλοίων ή και ανεμογεννήτριες. “Φωνή βοώντος εν τη ερήμω”όμως οι προτάσεις του ΠΑΚΟΕ με αποτέλεσμα οι θάνατοι από καρκίνο των πνευμόνων στον Πειραιά που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου να έχουν αυξηθεί κατά 400% τα τελευταία πέντε χρόνια. Επιτέλους κύριοι της εξουσίας δεν σας φταίει ο πολίτης που πεθαίνει.Τα πλοία έχουν μπει στο μονοπάτι της εναρμόνισης με τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τώρα πλέον, είναι η σειρά των λιμανιών να προστρέξουν στις αντίστοιχες οδηγίες.Στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη – Μεσόγειο το μόνο λιμάνι που προς το παρόν έχει τέτοια εγκατάσταση είναι της Κυλλήνης (προωθεί τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ως ναυτιλιακό καύσιμο , αποσκοπώντας να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο).Στην Ελλάδα έχει γίνει μικρή πρόοδος που συνίσταται στο ότι επιτρέπεται η ηλεκτρική διασύνδεση σκαφών ενώ το πλαίσιο εθνικής στρατηγικής μεταφορών για την ενέργεια έχει αναγνωρίσει τον ηλεκτρισμό ως ναυτιλιακό καύσιμο.Τα λιμάνια έχουν άμεσο ενδιαφέρον να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων στο χώρο τους αλλά και να μειώσουν τα ίδια την κατανάλωση ενέργειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται να εκσυγχρονιστούν αναβαθμίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους προς το διεθνές δίκτυο μεταφορών χωρίς άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.Η αναβάθμιση των υπηρεσιών σημαίνει: Εξοικονόμηση ενέργειας με σύγχρονους λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
 Προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας στα ελλιμενιζόμενα πλοία μέσω ηλεκτρικής διασύνδεσης Προμήθεια ‘πράσινης’ ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με εγκατάσταση ΑΠΕ σε διαθέσιμους χώρους του λιμανιού και αποθήκευση σε συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας Έξυπνη διαχείριση ενεργοβόρων φορτίων, όπως γερανοί φορτο-εκφόρτωσης Διαχείριση αποβλήτων των ελλιμενιζόμενων πλοίωνΚατά τη διάρκεια μιας δεκάωρης παραμονής σε ένα λιμάνι οι μηχανές ντίζελ ενόςμόνο κρουαζιερόπλοιου καταναλώνουν είκοσι μετρικούς τόννους καυσίμου και παράγουν 60 μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές αερίων 25 μέσων ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας επιφέρει μείωση όχι μόνο στο διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και στα οξείδια αζώτου, στο διοξείδιο του θείου και σε άλλους αέριους ρύπους που εκπέμπουν τα πλοία.

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ