Το ΠΑΚΟΕ από το 2012 έχει προχωρήσει στην υλοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και πράσινων σπιτιών. Και τώρα θα συμμετέχει με τους άρτια καταρτισμένους επιστημονικούς συνεργάτες του στο πρόγραμμα αυτό διεκδικώντας το 10% περίπου της αγοράς.

Τον Απρίλιο αναμένεται η προκήρυξη του νέου προγράμματος  «εξοικονομω κατ’ οικον» για την ενεργειακή αναβάθμιση είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοικιών. Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, έχουν ήδη βρεθεί οι πόροι για το πρόγραμμα και ότι τα δημόσια κτίρια θα βρεθούν στο επίκεντρο των μεγάλων αλλαγών καθώς ετοιμάζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισής τους. Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν από τα προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα, το ποσοστό επιδότησης υπολογίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Ο τελικός ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Οι δόσεις του δανείου θα είναι μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές και το επιτόκιο σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Κατηγορίες: ΕΝΕΡΓΕΙΑ