Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ …ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΚΑΘΕΚΤΗ

Το ΠΑΚΟΕ πρωτοπόρο στον αγώνα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Οινοφύτων (Ωρωπός, Δήλεσι, Σχηματάρι κ.ά.) . Το 2007 μέτρησε, κατήγγειλε και έκανε στην πολιτεία παρέμβαση νομική, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά που από το 1950 ξεκίνησε παράνομα στην περιοχή. Μελέτες επί μελετών έγιναν αλλά ακόμα τίποτα.  Τώρα η …πρόβλεψη του …πάρκου με τα πολλά «θα» σίγουρα δεν θα λύσει τα πολλά προβλήματα στην περιοχή και στους κατοίκους.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης είναι μία κίνηση που θα βάλει τάξη στη σημερινή ασυδοσία στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων – Σχηματαρίου εκατέρωθεν της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας. Οι βιομηχανίες που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή υπερβαίνουν τις χίλιες (1000) και παράγουν το ένα τρίτο του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας. Από το 2007 έχει γίνει επίσημα αποδεκτή, η σοβαρή ρύπανση του Ασωπού λόγω της ανεξέλεγκτης απόρριψης λυμάτων. Από τότε όμως δεν έχουν παρθεί μέτρα για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων ούτε έχουν θεσπιστεί κανόνες λειτουργίας που θα περιορίσουν την αέρια ρύπανση.

        Η πολιτεία με το άρθρο 11 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζει ότι η εν λόγω περιοχή χρήζει περιβαλλοντικής και λεπτουργικής αποκατάστασης. Προβλέπεται η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης. Αυτός ο φορέας θα αναλάβει τα έργα υποδομής με έμφαση στη δημιουργία εγκαταστάσεων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων. Θα σχεδιάσει πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εδαφών και των υδατικών πόρων. Επιπλέον, θα έχει ευθύνη για τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων πόρων που σήμερα λείπουν λόγω της άναρχης ανάπτυξης της περιοχής, με την αναμόρφωση του διαθέσιμου χώρου αλλά και με αγορά γειτονικών ακινήτων ώστε να δημιουργηθεί ζώνη πρασίνου που θα προστατεύει τους γύρω οικισμούς.

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ