Το ΠΑΚΟΕ για όλες αυτές τις παράνομες πράξεις της «Ελληνικός Χρυσός» έχει καταθέσει στη δικαιοσύνη αγωγή εδώ και τέσσερα χρόνια και ακόμη περιμένει …την απόφαση. Εδώ η κυβέρνηση υπέκυψε στους εκβιασμούς της «Ελληνικός Χρυσός» και κάνει τρία χρόνια τώρα το βρεγμένο παπί. ΕΛΕΟΣ

Επίκαιρη φαντάζει η ερώτηση της Βουλευτή Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ κυρία Ιγγλέζη προς τον ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη για το αν θα ανακαλέσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, αναδεικνύοντας τη συστηματική παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων του 2011 από την εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός» Τονίζει πως οι παρεμβάσεις της Ελληνικός Χρυσός αλλά και οι μονομερείς τροποποιήσεις, υποβαθμίζουν το περιβάλλον αφενός και αφετέρου εξευτελίζουν το κράτος Συγκεκριμένα η βουλευτής παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

1)τη μονομερή τροποποίηση των όρων κατασκευής του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα

2) τη μη σύννομη διαχείριση στερεών αποβλήτων

3) τη λειτουργία ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα και άλλων τμημάτων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις.

4)Τη μη προβλεπόμενη διακίνηση προϊόντων

5)Τη ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λόγω μη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

6)Μη επαρκής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων και του επιφανειακού αποδέκτη.

Βασιζόμενη σε προγενέστερο πόρισμα (Μάιος του 2018) των επιθεωρητών περιβάλλοντος η κυρία Ιγκλέζη εστιάζει στην εκτός ορίων συγκέντρωση μολύβδου στα επιφανειακά ύδατα του Μαυρόλακκα. Προσθέτει ακόμα ότι δείγμα που ελήφθη από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μετά την ανατροπή φορτηγού που μετέφερε απόβλητα για λογαριασμό της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός» ταξινομείται ως επικίνδυνο απόβλητο και ζητάει από τον ΥΠΕΝ να προβεί σε ενέργειες για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ