• Το ΠΑΚΟΕ εδώ και τρία χρόνια αγωνίζεται να προβεί στονκαθαρισμό του Σαρανταπόταμου – δίπλα στη Βλύχα- και τηςπαραλίας στο Καλιμπάκι, αλλά …ΜΑΤΑΙΑ. Η γραφειοκρατία, οιαγκυλώσεις του πράσινου ταμείου και η αδιαφορία των τοπικώναρχών και των γύρω βιομηχανιών (Χαλυβουργική κ.ά.) δεν δίνουνκαμία σημασία όπως άλλωστε και το Λιμεναρχείο που συνεχώςπαρανομεί. ΕΛΕΟΣ Ύστερα από διαδοχικές Αναφορές της Κίνησης Πολιτών προς κάθε αρμόδιαΑρχή καθώς και σχετικού αιτήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας για τηδιερεύνηση των καταγγελιών της Κίνησης Πολιτών , πραγματοποιήθηκε αυτοψία τονπερασμένο Σεπτέμβριο στο ρέμα Σούρες και στην προβλήτα του Όρμου της Βλύχας.Στην Έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος , αφού αρχικά γίνεταιεξονυχιστική περιγραφή ολων των ευρηματων επί της ακτογραμμής, τονίζεται ότι ηάσκηση δραστηριότητας κατασκευής και λειτουργίας προβλήτας φορτοεκφόρτωσηςεμπορευμάτων υπόκειται καταρχήν σε περιβαλλοντική και ακολούθως σελειτουργική αδειοδότηση τις οποιες ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) δενδιαθέτει και για το σκοπό αυτό έχει βεβαιωθεί από το 2017 παράβαση και εισήγησηεπιβολής προστίμου.Η επέκταση του όρμου Βλύχας και η διαμόρφωση προβλήτας επ’ αυτου , μεφερτά υλικά και απόβλητα χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες , εγκρίσεις και άδειες καιη επαναλαμβανόμενη ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων επί της έκτασης έχειαλλοιώσει σημαντικά το φυσικό σχηματισμό του Όρμου Βλύχας και το δελτα τουρέματος Σούρες και παρεμποδίζει την απορροή του στη θάλασσα.Οι ανωτέρω αυθαιρετες επεμβάσεις και το μπάζωμα του Όρμου , πολλώ δεμάλλον με απόβλητα έχουν μεταβάλλει δραστικά την έκταση και μορφολογία του ,την ακτογραμμή και την ακτομηχανική της περιοχής, έχουν περιορίσε την πρόσβασηστην ακτή και τη θάλασσα , έχουν περιορίσει την ορατότητα από και προς τηθάλασσα, έχουν υποβαθμίσει αισθητικά το τοπίο , ελοχεύει σοβαρός κίνδθνοςρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων με τα εκπλύματα / εκχυλίσματα των αποβλήτωνπου καταλήγουν στη θάλασσα και ακολούθως υποβαθμίζουν διαρκώς την φυσική,χημική , οικολογική κατάσταση του κόλπου .Είναι φανερό ότι το καθεστώς πλήρους ασυδοσίας και ανομίας στον Όρμο τηςΒλύχας στην Ελευσίνα πρέπει να τερματιστεί. Επιβάλλεται ο ΟΛΕ να αλλάξει άμεσαπροσανατολισμό και στοχεύσεις ακολουθώντας νόμιμες οδούς. Αποκαθιστώντας τιςπεριβαλλοντικές ζημιές που έχει προκαλέσει στο δυτικό όριο του παράκτιου μετώπουτης πόλης και συμβάλλοντας στην εξυγίανσή του. Ελευθερώνοντας την Βλύχα απότα επικίνδυνα , επιβλαβή και τα κατασχεμένα σαπιοκάραβα που έχει συσσωρεύσει,εξουδετερώνοντας την περιβαλλοντική βόμβα του ημιδιαλυμμένου κουφαριού«SLOPS» , αποκαθιστώντας την ανεμπόδιστη εκβολή του ρέματος Σούρες,απομακρύνοντας όλες τις αποθέσεις στερεών αποβλήτων και ασκώντας νόμιμηδραστηριότητα στην προβλήτα.
Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ