Τριάντα (30) χρόνια ταλαιπωρείται το φυσικό αέριο και ταυτόχρονα ταλαιπωρεί το φυσικό περιβάλλον –επειδή δεν αναπτύσσεται σε σχέση με τα ρυπογόνα πετρέλαιο και λιγνίτη- και δεν έχει βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη για να λύσει τα οικονομικά και υγιεινά του προβλήματα, επειδή τα loby του πετρελαίου και οι συνδικαλιστές του λιγνίτη εναντιώνονται σ’ αυτό.

Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Εσωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης εκφράζοντας την έντονη ανησυχάι τους αναφορικά με την Άδεια Διανομής που εξέδωσε η ΡΑΕ προς τη νεοσύστατη κρατική ΔΕΔΑ, το πρόγραμμα ανάπτυξης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στη χώρα , αλλά και τη δυνατότητα της κομματικής διοίκησης της ΔΕΔΑ να υλοποιήσει έγκαιρα και οικονομικά τα έργα εγκατάστασης των δικτύων διανομής αερίου στην περιφέρεια της χώρας.

Η ΔΕΔΑ έχει υποβάλλει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης το οποίο:

  • Χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνολικού και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού
  • Διακατέχεται από κοινωνική αναλγησία και αδιαφορία, καθώς στο εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνονται μόνο οι πόλεις φιλέτα των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, ενώ παραλείπονται άλλες πόλεις και περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης που χαρακτηρίζονται από υψηλή ενεργειακή φτώχεια, ανεργία και χαμηλό ΑΕΠ.
  • Αποτελεί απλή έκθεση καλών προθέσεων , αφού δεν τεκμηριώνεται και δεν συνοδεύεται από υπογεγραμμένο, επίσημο και δεσμευτικό χρηματοδοτικό σχήμα.

Η ΡΑΕ δεν εξέδωσε Άδεια Διανομής προς τη ΔΕΔΑ για την ανάπτυξη δικτύων διανομής στην Κρήτη και σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και όλως περιέργως η ΔΕΔΑ δεν προέβει σε κανενός είδους ένσταση ή διαμαρτυρία κατά της απόφασης αυτής, αποστερώντας με τον τρόπο αυτό τη νησιωτική χώρα και την Κρήτη από τη διανομή φυσικού αερίου και από όλα τα θετικά αποτελέσματα που έχει αυτή στους κατοίκους και επαγγελματίες αυτών των περιοχών.

Κατηγορίες: ΕΝΕΡΓΕΙΑ