ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΟΛΟΣ…ΑΓΕΤ ΚΑΙ RDF

Το ΠΑΚΟΕ τον Ιούλιο (13-19/07) του 2006 πραγματοποίησε μετρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου τσιμέντου –τότε ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΕΤ Ηρακλής-.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι τα ολικά αιωρούμενα σωματίδια TSP ήταν δέκα (10) φορές πιο πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, τα ΡΜ10 το ίδιο και ο θόρυβος υπερβολικά υψηλός. Τότε είχε εκδοθεί από το ΥΠΕΝ, τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης το οποίο… ξεχάστηκε. Τώρα η ταφόπλακα για τους κατοίκους του Βόλου δώδεκα (12) χρόνια μετά είναι η καύση του RDF μαζί με το Petcook  και το Φυσικό Αέριο.

Άγρια κόντρα με μπαράζ ανακοινώσεων έχει ξεσπάσει μεταξύ  της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών και της Δημοτικής Αρχής Βόλου σχετικά με το θέμα της κατάθεσης αγωγής κατά της ΑΓΕΤ από τον Αχ. Μπέο.

Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος καταγγέλλει ότι η Δημοτική Αρχή έχει αναλάβει από κοινού με την κυβέρνηση, την Περιφέρεια, τη Ν.Δ. να προωθήσει τα συμφέροντα της Lafarge και των εργολάβων των σκουπιδιών.

Από την πλευρά του ο Δήμος τονίζει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές και κυβερνητικές οδηγίες και τον εθνικό σχεδιασμό όπως περιέχονται στην ισχύουσα νομοθεσία και φροντίζει με κάθε πρόσφορο και θεμιτό τρόπο να προστατεύει τη δημόσια υγεία και τα συμφέροντα των πολιτών.

Αποκορύφωμα της αντίθεσης των πολιτών στην καύση RDF αποτέλεσε  το συλλαλητήριο που έλαβε χώρα το Σάββατο 16-3-2019. Στο πλευρό των πολιτών βρίσκονται ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας και το ΤΕΕ Μαγνησίας.

Τι είναι το RDF;

Το RDF (Refuse-derived fuel)  είναι ένα προϊόν που παράγεται από διάφορα είδη αποβλήτων όπως τα αστικά στερεά απόβλητα, βιομηχανικά απόβλητα και εμπορικά απορρίμματα.

Το RDF  αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από υλικά που είναι, όπως μη ανακυκλώσιμα πλαστικά, χάρτινες κούτες και άλλα ψιλοκομμένα υλικά. Αυτά τα κλάσματα διαχωρίζονται με εφαρμογή  διαφόρων επεξεργασιών και το υπόλοιπο μετατρέπεται σε υλικό μεγέθους ομοιόμορφων κόκκων ή pellets που είναι δυνατό να καεί ως αντικατάστατο ορυκτών καυσίμων σε π.χ. εργοστάσια τσιμέντου και λιγνιτικά εργοστάσια παραγωγής  ηλεκτρισμού.

          Τυπική σύσταση του RDF φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

  Σύσταση %
Πλαστικά 31
Υφάσματα 14
Χαρτί / χαρτοκιβώτια 13
Ξύλο 12
Άλλα 30

Με βάση τα σημερινά ελληνικά δεδομένα και την διεθνή εμπειρία, η τελική διάθεση/διαχείριση του RDF μπορεί να γίνει α) σε ΧΥΤΑ, β) σε λιγνιτικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γ) σε εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου και δ) σε χαρτοβιομηχανίες. Και οι τέσσερεις (4) επιλογές δημιουργούν, ενδεχομένως, επιπλέον «εξωτερικό» περιβαλλοντικό κόστος από το υπάρχον, το οποίο αναφέρεται στα εξής:

Στις επιπτώσεις στις κλιματικές αλλαγές

Στις επιπτώσεις στην υγεία λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Στις επιπτώσεις στην υγεία λόγω ρύπανσης του εδάφους

Στο «κοινωνικό» κόστος π.χ. μείωση αξίας της γης κ.α.

Σχετικά με τη διάθεση του RDF σε τσιμεντάδικο;

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι από πρόσφατη εκπονούμενη έρευνα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου) βασισμένη στην επίσημη σχετική μεθοδολογία αξιολόγησης της Ε.Ε. έχει διαπιστωθεί ότι εάν το RDF διατεθεί σε εργοστάσιο καύσης αποβλήτων, που πληρεί τις τελευταίες πιο αυστηρές προδιαγραφές αντιρρύπανσης της Ε.Ε., αντί στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων – Φυλής, τότε το συνολικό εξωτερικό κόστος στην πρώτη περίπτωση είναι μικρότερο από το να διατεθεί σε ΧΥΤΑ.

Επιπλέον, όμως, είναι γνωστό, με βάση διεθνώς αποδεκτούς δείκτες εκπομπών, ότι ένα τσιμεντάδικο εκπέμπει αέριους ρύπους, μεταξύ των οποίων μπορεί να εκπέμπει υδράργυρο και διοξίνες.

Ιδιαίτερα η εκπομπή διοξινών εξαρτάται από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και από τη θερμοκρασία του ηλεκτροστατικού φίλτρου ή του σακκόφιλτρου και μπορεί να κυμανθεί από 0-5 μg TEQ/τόνο παραγόμενου τσιμέντου (UN Environment Programme, 2001). Η χρήση RDF ως εναλλακτικό καύσιμο μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει τις εκπεμπόμενες διοξίνες, αφού το RDF μπορεί να περιέχει πλαστικό PVC ή άλλες ουσίες που περιέχουν χλώριο (π.χ. χρώματα κ.α.).

Ο υδράργυρος είναι ίσως πιο «αδύνατο» θέμα για την διάθεση του RDF σε τσιμεντάδικο σε σχέση με τις διοξίνες. Θα πρέπει να εξετασθεί η περιεκτικότητα του RDF σε υδράργυρο και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αντιρρύπανσης στη συγκράτηση του υγραργύρου.

Έτσι, η αύξηση ή μη των ενδεχόμενων εκπεμπόμενων διοξινών ή υδραργύρου θα εξαρτηθεί από τη περιεκτικότητα του υπάρχοντος καυσίμου και του RDF σε χλώριο ή υδράργυρο και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας του τσιμεντάδικου και της τεχνολογίας αντιρρύπανσης που χρησιμοποιεί, για τα οποία δεν διαθέτουμε τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες, τεστ και δεδομένα λειτουργίας για να εκφράσουμε τεκμηριωμένη άποψη.

Τέλος, ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να προσεχθεί είναι η αύξηση της περιεκτικότητας του τελικού προϊόντος (τσιμέντο) σε βαρέα μέταλλα (χαλκό, μόλυβδο, χρώμιο, ψευδάργυρο) και σε χλώριο. Η επιβάρυνση αυτή μεταφέρεται στις κατασκευές και θα πρέπει να δοθούν στοιχεία του όλου κύκλου ζωής τους και των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.

Άρα, πριν από οποιαδήποτε τελική διάθεση του RDF σε τσιμεντάδικο, η συγκεκριμένη βιομηχανία πρέπει να προηγηθεί δημόσιος διάλογος και να παρουσιάσει μετρήσεις και στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις από τη χρήση του RDF ως εναλλακτικού καυσίμου του. Μεταξύ άλλων πρέπει να αποδείξει ότι:

Tο υπάρχον «εξωτερικό» περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος σε σχέση με την ευρύτερη περιοχής του είναι σχετικά με άλλες επιλογές χαμηλό,

Διαθέτει κατάλληλα συστήματα αντιρρύπανσης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αέριες εκπομπές του (και ιδιαίτερα ο υδράργυρος και οι διοξίνες), όταν χρησιμοποιεί ως καύσιμο το RDF, και

Οι επιπτώσεις από την επιβάρυνση του τσιμέντου με βαρέα μέταλλα και χλώριο είναι πραγματικά αμελητέες,

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ RDF

 • Εκπομπή CO2 και φαινόμενο του θερμοκηπίου
 • Εκπομπές αέριων ρύπων, όπως

Προϊόντα ατελούς καύσης

ΝΟχ

Αέρια οξέα

Βαρέα μέταλλα

Σωματίδια (εγκλωβισμένα σε ρύπους ή αέρια μορφή π.χ. VOCs, SO2, As, HCs, Cd, CH4, HCl, Pb, Hg, Be, Ni, HF κ.ά.

Τέφρα (τοξική)

Διοξίνες – φουράνια

Υγρά τοξικά απόβλητα (βαρέα μέταλλα)

 • Διαφυγή σκόνης
 • Οσμές
 • Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις
 • Θόρυβος
 • Οπτική ενόχληση

ΤΑ ΥΠΕΡ  ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ RDF

 • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Υψηλή θερμογόνος δύναμη (75-85% της θερμογόνου αξίας του κάρβουνου)
 • Εξοικονόμηση καυσίμων
 • Πιο ελεγχόμενη μέθοδος από τις παράνομες χωματερές
 • Συμβατότητα με το Πρωτόκολλο του Κιότο (μείωση εκπομπών CO2)
 • Το ελληνικό RDF δεν περιέχει χλωριωμένο πλαστικό (<0,6%)

Η θέση του ΠΑΚΟΕ είναι ότι η καύση RDFστο εργοστάσιο τσιμέντου θα είναι καταστροφή για το Βόλο.