Το ΠΑΚΟΕ πριν δύο (2) χρόνια στην εφημερίδα του “Οικονομία για το Περιβάλλον” είχε αφιερώσει τέσσερις σελίδες σε μία έρευνα που είχε κάνει για αυτά τα κτίρια.

Η κατάσταση ήταν απογοητευτική. Σαράντα πέντε (45) ακίνητα ήταν ετοιμόρροπα και επικίνδυνα για τους πολίτες. Όμως ο Δήμος και η Πολιτεία “αγρόν αγόραζαν” και μέχρι σήμερα η ίδια κατάσταση. ΕΛΕΟΣ.

Το ζήτημα της διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων ακινήτων και των παρεμβάσεων σε ετοιμόρροπα, απασχόλησε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Στο ζήτημα παρενέβει η Σ.Σπυροπούλου που έχει προϋπηρεσία στην υπηρεσία πολεοδομίας και είχε διατελέσει αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, λέγοντας ότι ως προς τη δυνατότητα παρεμβάσεων του δήμου υπάρχει «θεσμικό  κενό» αφού «η νομοθεσία είναι ατελής από το 1985.

Στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας εργασίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιγράφονται επιγραμματικά οι άξονες των προτάσεων για τη διαχείριση των παραπάνω κτηρίων. Μη αξιοποιήσιμα με άλλο τρόπο κτήρια διατίθενται είτε για στέγαση ευαίσθητων ομάδων είτε για κοινόχρηστους χώρους μετά από κατεδάφιση.