Το 1979 που ιδρύθηκε το ΠΑΚΟΕ, έθεσε πρώτο στόχο του την μελέτη και την καταγγελία για συγκεκριμένα φυτοφάρμακα που το υπόλειμμα τους ήταν καρκινογόνο. Δικαστικοί αγώνες με διάφορες εταιρείες που κράτησαν πενταετία και πάνω, αποδείχθηκε αφενός η επικινδυνότητά τους και αφετέρου έξι (6) φυτοφάρμακα αποσύρθηκαν. Όμως το πρόβλημα συνεχίζεται και δυστυχώς μία στις δύο αγροτικές οικογένειες θρηνεί και ένα νεκρό καρκινοπαθή. Όμως η αλυσίδα της διατροφής είναι επικίνδυνη και υπεύθυνη για δεκάδες χιλιάδες καρκινοπαθείς μη γεωργούς.

Η χρήση φυτοφαρμάκων αποτέλεσε ευλογία για την αγροτική παραγωγή του 20ου αιώνα. Όμως η ολοένα διερυνόμενη χρήση τους έχει προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα υγείας στους αγρότες και στο περιβάλλον.
Παρ’ όλο που η επικινδυνότητα πολλών χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία τεκμηριώνεται όλο και περισσότερο , οι κανονισμοί σχετικά με τη χρήση τους καθώς και η αναγνώριση των βλαβών που έχουν προκαλέσει εξακολουθούν να αποτελούν το αντικείμενο μιας δύσκολης μάχης , ιδιαίτερα για τους γεωργούς.
Στη Γαλλία, τον δεύτερο αγοραστή φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ε.Ε. μετά την Αυστρία, το Γεωργικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλασφάλισης την τελευταία δεκαετία αποζημίωσε περίπου χίλιους γεωργούς για διάφορες ασθένειες. Ο αριθμός των μέχρι στιγμής αναγνωρισμένων θυμάτων υποτιμά σαφέστατα τον αριθμό των ενδεχόμενων θυμάτων.
Οι οικολόγοι και οι επαγγελματίες του τομέα της περιβαλλοντικής υγείας απορρίπτουν την επιχειρηματολογία που, βασισμένη στην ελεγχόμενη χρήση τους, υποτιμά τους κινδύνους από τα φυτοφάρμακα.
Πανεπιστημιακοί πιστεύουν ότι η χρήση φόρμας εργασίας δε θα μπορέσει να προστατέψει ποτέ ολοκληρωτικά από την έκθεση στα φυτοφάρμακα: στην καλύτερη περίπτωση θα συμβάλλει στη μείωσή της ενώ στη χειρότερη θα την αυξήσει. Πράγματι οι εργασίες του αποδεικνύουν ότι οι αγρότες που φορούν φόρμα ενδέχεται να εκτεθούν έως και τρεις φορές περισσότερο σε σχέση με εκείνους που δεν φορούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προϊόντα διαπερνούν τις φόρμες μετατρέποντάς τις σε τοξικά σκάφανδρα.
Οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρώσει την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/128 της Κομισιόν που αναφέρεται στην αειφορική χρήση των φυτοφαρμάκων στην ΕΕ. Σε σχετική έκθεση του ευρωκοινοβουλίου επισημαίνεται ο στόχος που είχε τεθεί με το «Έβδομο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον» όπου προβλέπεται ότι ως το 2020 η χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών δεν θα έπρεπε να έχει βλαπτικά αποτελέσματα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Κατηγορίες: ΔΙΑΤΡΟΦΗ