ΠΑΚΟΕ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ…ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

Από βιβλιογραφικές μελέτες του ΠΑΚΟΕ την τελευταία πενταετία, διαπιστώθηκε ότι η λαθροθηρία των ελεφάντων για να αποκομίσουν οι λαθροκυνηγοί τεράστια κέρδη, που πλησιάζουν τα εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) δολάρια, είχε αρνητικά αποτελέσματα στον πληθυσμό των γιγάντιων αυτών ζώων.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο επεξεργάζονται τέσσερις χιλιάδες (4000) τόνοι ελεφαντοστού με υπέρογκα κέρδη των επιχειρήσεων. Είδος προς εξαφάνιση οι ελέφαντες; Αυτό θα το δείξει η πιστή εφαρμογή της νόρμας του ΟΗΕ για το είδος αυτό.

Ο πληθυσμός των ελεφάντων της Αφρικής έχει μειωθεί από περίπου ένα εκατομμύριο το 1970 σε περίπου τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) σήμερα. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη λαθροθηρία για το ελεφαντόδοντο. Στην αιχμή της λαθροθηρίας, το 2011, σκοτώνονταν τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ελέφαντες ετησίως ή ένας ελέφαντας κάθε 15 λεπτά. Η απειλή για τους ελέφαντες ήταν και είναι η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού. Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στην Αφρική διπλασιάστηκε από το 1982, φτάνοντας σε ένα δισεκατομμύριο το 2009 και αναμένεται να διπλασιαστεί εκ νέου μέχρι το 2050. Με την ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι ελέφαντες έχουν περιοριστεί σε μικρότερα και ολοένα πιο απομονωμένα τμήματα γης τα οποία  συχνά είναι μικρά περιφραγμένα καταφύγια. Οι ελέφαντες παραμένουν εγκλωβισμένοι, αλλά αυτή η σχετική προστασία τους δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουν τον πληθυσμό τους.

Οι ελέφαντες κατέχουν καθοριστικό ρόλο στα οικοσυστήματα της σαβάνας της Αφρικής ως διασκορπιστές σπόρων. Αυτό γίνεται με την κοπριά τους που ανακυκλώνει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Από την άλλη όμως, οι αυξημένοι πληθυσμοί των ελεφάντων μπορούν να μειώσουν την κάλυψη των δέντρων, να συρρικνώσουν τα δάση και να επεκτείνουν τους βοσκότοπους.

Η θανάτωση των ελεφάντων έχει πλέον αντικατασταθεί από μη θανατηφόρες πρακτικές, όπως η μετακίνησή τους σε άλλες περιοχές και η παροχή αντισυλληπτικών. 

Επί του παρόντος οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου – ελέφαντα μπορούν να απειλήσουν τη ζωή και των δύο πλευρών, εντούτοις υπάρχουν κάποιες στρατηγικές που συμβάλλουν στη συνύπαρξη. Στο επίκεντρο αυτών είναι η κατανόηση ότι πρέπει να υπάρχουν σαφή οφέλη για τον άνθρωπο όταν μοιράζεται χώρο με τους ελέφαντες.