Επαινετική διάκριση στο ΠΑΚΟΕ για το πρόγραμμα “Μετρήσεις προτάσεις για λύση στις ακτές της Αττικής και 22 κόλπων στην Ελλάδα για την ποιότητα των νερών κολύμβησης”  το οποίο πραγματοποιεί εδώ και 40 χρόνια κάθε καλοκαίρι στην Αττική και στην Ελλάδα.

Η διάκριση αυτή δίνεται στο ΠΑΚΟΕ εξαιτίας της συμμετοχής του στην πρωτοβουλία Sustainable Development Goals Champions. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας δούμε εκεί.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ