ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ:

1.Στην Ελλάδα του 2019

Στο σύνολο του πληθυσμού των 10.300.000 κατοίκων, 2.100.000                                                                                                                                                                                                είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και το 45%  αυτού είναι                                                                  

σε κατάσταση συνωστισμού, δηλαδή

α. δεν έχουν σαλόνι

β. παιδιά πάνω των 15 ετών δεν έχουν δικό τους δωμάτιο

2. Τα κέρδη των επιχειρήσεων και το ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ΑΕΠ-ΦΠΑ

Στην Ελλάδα                                                 στην Γερμανιά

το 2006 54,15%                                             45%

το 2010 51,78%                                             43%

το 2018 53%                                                  41%

όταν ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 40%, και στη Γαλλία είναι 32%, στην Αγγλία 35% και στην Κροατία 31%, στο Λουξεμβούργο 35%.

3. Ο λόγος του 20% των πλουσιοτέρων προς το 20% των φτωχότερων στην Ελλάδα, το 2005 ήταν 5,8% και το 2018 6,1%, ενώ στη Γερμανία είναι 4,5% , Σουηδία 4%, Γαλλία 4%, Πολωνία 4,6%.

4. Οι οικιστικές κατασκευές

στην Ελλάδα το 2001 ήταν 8%

και το 2017   0,6%  του ΑΕΠ.

5. Οι δαπάνες επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη

Ελλάδα 2017                          0,55%

Ευρωπαϊκός Μ.Ο.                 1,41%   ***

Γερμανία                                2%

6. Ποσοστό μισθωτών στο ΑΕΠ¨

Ευρωπαϊκός μ.ο.       47%

Ελλάδα                       33%

Γερμανία                    50,9%

Βουλγαρία                 43,2%

Γαλλία                        52%

7. Οι απασχολούμενοι στην Ελλάδα

το 2007           4.800.000

το 2017           4.146.000

650.000 λιγότεροι σε 10 χρόνια

8. Για ποιο κράτος συζητάμε κύριοι των κυβερνήσεων

και των επιχειρήσεων όταν ο λόγος των χρεών των επιχειρήσεων προς τα κέρδη τους είναι

το 2004                       300%

το 2009                       526%

το 2017                       567%

και του κράτους 170%

Σε επόμενο δελτίο τύπου και άλλα τρανταχτά στοιχεία που αποδομούν τις όποιες πολιτικές εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ