Συνεργείο επιστημονικό του ΠΑΚΟΕ στις 7/3/2019 πραγματοποίησε πορεία μετρήσεων και δειγματοληψιών από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι μέχρι το Ναύπλιο και πιο πέρα στα λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Από τις μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα της διαδρομής διαπιστώθηκε ότι στις περιοχές της Δυτικής Αττικής οι τιμές των επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων  (ΡΜ10 και ΡΜ2,5) ήταν αρκετά υψηλές σε σχέση με τα όρια και συγκεκριμένα στο Παλατάκι, Ασπρόπυργος, στα τσιμέντα Ελευσίνας, στην Μάδρα στην Εθνική Οδό , στα διυλιστήρια , ενώ στις άλλες 70 μετρήσεις σε ολόκληρη τη διαδρομή τα αποτελέσματα ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων.

Εν τούτοις στα δείγματα πόσιμου και θαλασσινού νερού τα αποτελέσματα ήταν όπως παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

Όπως διαπιστώνεται οι τιμές στις Μυκήνες σε δύο δείγματα για το πόσιμο νερό ήταν πάνω από τα επιτρεπτά όρια και πιστεύουμε ότι από την ενημέρωση του Δημάρχου Άργους να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών.

Επίσης στα δείγματα θαλασσινού νερού τα κολοβακτηρίδια και οι εντερόκοκκοι σε συγκεκριμένα δείγματα οι τιμές τους ήταν πάνω από τα επιτρεπτά όρια και στο Ναύπλιο.

Η φροντίδα των δημοτικών αρχών, ώστε οι παράμετροι της ζωής να διατηρούνται προς όφελος των δημοτών τους είναι υποχρέωση και καθήκον της όποιας εξουσίας.

Ακολουθούν οι πίνακες των αποτελεσμάτων.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ