ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ… ΣΟΚΑΡΟΥΝ

Ομάδα επιστημόνων του ΠΑΚΟΕ προσπάθησε να αναλύσει μερικούς από τους πίνακες της EUROSTAT από το 2009-2017 (περίοδος μνημονίων)

Η έρευνα συνεχίζεται, αλλά από αγωνία και αγανάκτηση, σε αντίθεση αυτών που ισχυρίζονται οι «Κυβερνώντες», πήραμε πέντε παραμέτρους με τους πίνακες που παραθέτουμε με στοιχεία ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ που αποδεικνύουν την «κατηφόρα» της   εξουσίας σε ουσιαστικούς τομείς ανάπτυξης στην Ελλάδα.

  1. Διεθνές εμπόριο – ισοζύγιο.
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ΕΕ-28 -142114,5 -177463 -175498,3 -113888,4 48784,1 14269,2 63159,2 37196,8 22169,8
Ευρωζώνη -19 11230,7 -13525 -21665,4 80858,5 151769 182109,3 237779,7 266,315,9 234896
Ελλάδα -35123 -30847,4 -24515 -21958,6 -19701,6 -21206,4 -17685,1 -18723,8 -21425,8

Σχετικά με το διεθνές εμπόριο κάθε χώρας, παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα ότι στην ΕΕ-28 και στην Ευρωζώνη-19 το εμπορικό ισοζύγιο, που δίνεται σε εκατομμύρια ευρώ, αποκτά θετικές τιμές από τα έτη 2013 έως 2017 αντίστοιχα. Για την  Ευρωζώνη-19 πιο ειδικά, σημειώνει αυξητικές τάσεις, ενώ στην ΕΕ-28 παρουσιάζει σταθεροποίηση. Για την Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι το ισοζύγιο παραμένει αρνητικό τα τρία τελευταία χρόνια (2015, 2016, 2017) με αυξανόμενες αρνητικές τάσεις.

  • Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Παρουσιάζεται ο ΦΠΑ ως ποσοστό του μικτού εισοδήματος του νοικοκυριού με βάση την ηλικία και προκύπτει ότι μεσοσταθμικά ο φόρος που πληρώνουμε είναι στην τρίτη θέση αφού μας ξεπερνούν μόνο η Ουγγαρία και η Λετονία. Πιο συγκεκριμένα, την (αρνητική) πρωτιά την έχουμε στις ηλικίες μέχρι 30 ετών με ποσοστό 17,1% και 30-44 με ποσοστό 13,2%.

  • Άμεσοι και έμμεσοι φόροι.

Όσο αφορά τους συνολικούς έμμεσους και άμεσους φόρους ως ποσοστό του μικτού εισοδήματος του νοικοκυριού με βάση την ηλικία, η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 31,3% καθώς υψηλότερο ποσοστό έχει μόνο η Σουηδία, αλλά είναι σε όλους μας γνωστό ότι οι κοινωνικές κ.α. παροχές στη σκανδιναβική χώρα είναι πολύ καλύτερες από ότι στη δική μας. Εμείς στην Ευρωζώνη πληρώνουμε εμέσους και άμεσους φόρους- γεγονός που αγγίζει έντονα την τσέπη του Έλληνα πολίτη που αιμορραγεί. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κοινωνικές πραγματικές παροχές στη χώρα μας δεν ξεπερνούν το  οκτώ έως δέκα τις εκατό του προαναφερόμενου 31,3%. 

  • Μία άλλη μέτρηση αφορά το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη αρνητική θέση με ποσοστό 11,2%, αφού μόνο στη Βουλγαρία το αντίστοιχο ποσοστό είναι μεγαλύτερο (11,5%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κροατία και ακολουθούν οι υπόλοιπες χώρες με ποσοστά κάτω του 10%. Εύκολα παρατηρεί κάποιος ότι ακόμα και οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ (Τσεχία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία) βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την Ελλάδα σε σχέση με τον προ αναφερόμενο δείκτη.
  • Ένας άλλος δείκτης είναι το “extra -EU28” εμπόριο, που αφορά τη συνεισφορά κάθε κράτους μέλους στο εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ-28, με χώρες εκτός ΕΕ (εκατομμύρια ευρώ). Πρέπει να σημειωθεί ότι η συνεισφορά της χώρας μας είναι πάντοτε αρνητική. Σχετικά με αυτή τη μέτρηση, βρισκόμαστε στην τρίτη αρνητική θέση, ενώ την πρωτιά έχει η Ισπανία και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο.
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ΕΕ-28 -142114,5 -177463 -175498,3 -113888,4 48784,1 14269,2 63159,2 37196,8 22169,8
Ελλάδα -15005,6 -15062,6 -11958,6 -11377,2 -10352,6 -10995,6 -8658,1 -8849,6 -10777,5

Μετά από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι παρά το γεγονός πως οι αριθμοί στην ΕΕ και ευρωζώνη από το 2009-2017 ευημερούν και είναι συνεχώς αυξανόμενη, στην Ελλάδα, είναι πάντοτε ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ.

  Στα παραπάνω τι έχουν να απαντήσουν για όλα αυτά οι τσάροι της οικονομίας αφενός και αφετέρου υπεύθυνα η κυβέρνηση ;

  Η έρευνα συνεχίζεται γιατί ο Ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους πληροφορήσουμε αντικειμενικά και σωστά χωρίς επιλεκτικές ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ.  

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ