Χωρίς κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 300 / 26-09-2018 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ