ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 298 / 13-09-2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

    Προς τους                                                                             Αθήνα : 13/9/2018

1) Προϊστάμενους των Γραφείων                                             Αρ. Πρωτ.: 9119

Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης

2) Διευθυντές Σχολείων ως η συνημμένη

κατάσταση αποδεκτών

3) Διευθυντές όλων των Ιδιωτικών Εκπαιδευτήριων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Διοικητικό Συμβούλιο ΟΛΜΕ
 2. Διοικητικό Συμβούλιο ΔΟΕ

Κύριοι/ες Προϊστάμενοι/ες, Κύριοι/ες Διευθυντές/τριες ,

Η φύση, παρά τη γενναιοδωρία που επιδεικνύει αντιμετωπίζοντας με υπομονή όλο το καταστροφικό μας μένος αναπτύσσοντας αυτόνομα μηχανισμούς αυτοκάθαρσης, έχει φτάσει σε σημεία που η ανθρώπινη παρέμβαση χρειάζεται πλέον όχι για να καταστρέψει (όπως μέχρι τώρα) αλλά για να διορθώσει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση. Ο μοναδικός τρόπος να δημιουργήσουμε μια κοινωνία με πολίτες που να προβληματίζονται, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, είναι η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ιδιαίτερα των νεαρότερων ατόμων.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το ΠΑΚΟΕ, διαθέτοντας υποδομή και  εμπειρία 38 ετών, και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Γ2/7115/11-11-1992 και Γ2/6828/21-02-1996 αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, με τις οποίες δίδεται έγκριση στο ΠΑΚΟΕ για τη διεξαγωγή Οικολογικών Εκδρομών στα σχολεία, σας προτείνει συνεργασία και ενημέρωση από την πλευρά σας, των Διευθυντών των σχολείων, για την διεξαγωγή εκπαιδευτικών οικολογικών εκδρομών σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Απώτερος σκοπός των εκδρομών αυτών είναι να

διαμορφώσει τους σημερινούς μαθητές περιβαλλοντικά υπεύθυνους, τους αυριανούς πολίτες ικανούς να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση. Ειδικότερα, επιθυμούμε την εκπαίδευση για το περιβάλλον, την εκπαίδευση μέσα από το περιβάλλον, και την εκπαίδευση για την προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από παραδείγματα ρύπανσης και καταστροφής του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε για το ότι, όλες οι εκδρομές (ακολουθεί συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα), περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Προβολή PowerPoint ‘video’-ντοκιμαντέρ σε αίθουσα του σχολείου, πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη, με θέμα σχετικό με την εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί. Δωρεάν προσφορά του ΠΑΚΟΕ.
 • Διανομή στα παιδιά σημειώσεων σχετικών με την εκδρομή, και τετραδίων από ανακυκλωμένο χαρτί, εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ, μπλουζάκι.
 • Στον τόπο της επίσκεψης παρουσίαση σχετική με το θέμα της εκδρομής και τον τόπο της επίσκεψης από ειδικούς επιστήμονες (περιβαλλοντολόγους, βιολόγους, δασολόγους, δασοπόνους). Δωρεάν προσφορά του ΠΑΚΟΕ
 • Διανομή βιολογικών σάντουιτς
 • Δενδροφύτευση (προαιρετική) και μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τα φυτώρια.

 

 • Το κόστος είναι 7,5 ευρώ / μαθητή. Αυτό αναλύεται ως εξής:

α. Βιολογικό σάντουιτς                                       1.50 €

β. Μπλουζάκι του ΠΑΚΟΕ                                 2.00 €

γ. 1 εφημερίδα των 80 σελίδων                       1,50 €

δ. Σημειώσεις                                                         1.50 €

ε. Τετράδιο από ανακυκλωμένο                      1.00 €

 Το ενδιαφέρον για την διεξαγωγή οποιασδήποτε εκδρομής θα πρέπει να δηλώνεται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την πραγματοποίησή της. Η δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής θα γίνεται με αποστολή Fax στην Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ (Fax: 210-8100802, ή 210-8101609), με ταυτόχρονη καταβολή στον λογαριασμό του ΠΑΚΟΕ του 50% του συνολικού κόστους. (Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία επικοινωνήστε  στην Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ, τηλ.: 210-8100805). Το μικρότερο σε μέγεθος τμήμα πρέπει να είναι 30 άτομα, τα δε έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τους μαθητές. Μετά το τέλος των εκδρομών, οι μαθητές γράφουν εκθέσεις με τις εντυπώσεις τους. Ο μαθητής με την καλύτερη έκθεση βραβεύεται με δωρεάν εκδρομή μίας βδομάδας σε οικο-camping, στην Ιταλία.

Περιμένουμε τη δική σας ανταπόκριση με βάση τις οικολογικές ευαισθησίες που πιστεύουμε ότι διαθέτετε

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης                                     Μύρωνας Φασουλάκης

Καθηγητής Πανεπιστημίου                                          Αγγειοχειρούργος

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η φύση, παρά τη γενναιοδωρία που επιδεικνύει, αντιμετωπίζοντας όλο το καταστροφικό μας μένος και με υπομονή αναπτύσσει αυτόνομα μηχανισμούς αυτοκάθαρσης, έχει φτάσει σε σημεία που η ανθρώπινη παρέμβαση χρειάζεται όχι για να καταστρέψει (όπως μέχρι τώρα) αλλά για να διορθώσει την επιβαρυμένη πλέον κατάσταση. Η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείο της καθημερινότητάς μας πρέπει να αποτελέσει βασικό άξονα πολιτικής και προώθησης των θεμάτων αυτών.

Επομένως, είναι αδιαμφισβήτητο πλέον το γεγονός της επιτακτικής ανάγκης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Οι πολίτες – και ιδιαίτερα τα νεαρότερα άτομα – πρέπει να μάθουν να ενδιαφέρονται, να προβληματίζονται, να ανησυχούν για την κατάσταση του περιβάλλοντος και να συνδυάζουν την ανησυχία τους αυτή με πρόσθετη έντονη ανησυχία για την ποιότητα της ζωής. Είναι ζωτικής σημασίας το να συνειδητοποιήσουν ότι το Περιβάλλον, ο Άνθρωπος, η Επιστήμη, η Τεχνολογία και ο Πολιτισμός είναι έννοιες και όχι προβλήματα, και μάλιστα έννοιες αλληλένδετες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Η σύνδεση τους σε επίπεδο λήψης αποφάσεων αλλά και δράσεων, καθώς και η θετική αντιμετώπιση είναι αυτή που θα φέρει τα επιθυμητά προφανή αποτελέσματα, που δεν είναι άλλα από την λύση στα απλά και καθημερινά θέματα της ρύπανσης, των αποβλήτων, της υδατικής διαχείρισης, των κλιματικών αλλαγών, της βιοποικιλότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των  μεταλλαγμένων κ.ά.

Ο μοναδικός τρόπος να δημιουργήσουμε μια κοινωνία με πολίτες που να συμμετέχουν στις διαδικασίες προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι παρακάτω αναφερόμενες εκπαιδευτικές οικολογικές εκδρομές θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της ‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’.

Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα που περιλαμβάνεται στα σχολικά προγράμματα. Είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς αυστηρά καθορισμένα όρια.

Περιλαμβάνει απλές και σύνθετες δραστηριότητες και απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών (ατομική, εταιρική, ομαδική εργασία). Σχεδιάζεται από ομάδα ειδικών (επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων) και προσανατολίζεται στην έρευνα και τη λύση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τις σχετικές εμπειρίες και γνώσεις τους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρονται για έρευνα μέσα και έξω από το σχολείο.

Σκοπός των εκπαιδευτικών αυτών οικολογικών εκδρομών είναι να διαπλάσει τους σημερινούς μαθητές, τους αυριανούς πολίτες, περιβαλλοντικά υπεύθυνους, ικανούς να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση. Ειδικότερα, επιθυμούμε την εκπαίδευση για το περιβάλλον, την εκπαίδευση μέσα από το περιβάλλον, και την εκπαίδευση για την προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ‘περιβάλλον’ δεν είναι μόνο το φυσικό (χλωρίδα, πανίδα, βιότοποι, οικοσυστήματα, κλπ.). Είναι το τεχνικό ιστορικό περιβάλλον (αρχιτεκτονική χώρων, οικισμοί, τεχνικά έργα, κλπ.), το ιστορικό περιβάλλον (ιστορία τόπων, δραστηριοτήτων, κλπ.) και το κοινωνικό περιβάλλον (χωροταξική οργάνωση, οικονομία, κλπ.).

 Ποίοι  είναι οι στόχοι;

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου με αυτό.
 • Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος και να νιώσουν πως ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να το καταστρέφει.
 • Να δραστηριοποιηθούν μέσα από ειδικά προγράμματα, να εντοπίσουν τα προβλήματα και να προσπαθήσουν να τα λύσουν.

Πως υλοποιούνται οι στόχοι;

Μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές και μαθητοκεντρικές μεθόδους.

Με άλλα λόγια, μέσω των εκπαιδευτικών αυτών οικολογικών εκδρομών αποσκοπούμε στο να βοηθήσουμε τους μαθητές, μέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία με ειδήμονες επί περιβαλλοντικών θεμάτων να επανεξετάσουν και να ανακαλύψουν ξανά, την ποικιλότητα και τη σημασία του κοντινού τους περιβάλλοντος (ανθρώπινου και φυσικού) και αποτολμώντας ευφάνταστους συνδυασμούς να τους δοθεί η ευκαιρία να αποτυπώσουν τα στοιχεία που διαθέτουν σε έργα που αποσκοπούν στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

 Οι  εκπαιδευτικές οικολογικές εκδρομές διακρίνονται σε δύο Κύκλους (Α και Β). Ο Κύκλος Α΄ αφορά τη ‘Λειτουργία των οικοσυστημάτων’, και ο Κύκλος Β΄ το ‘Πώς να ζήσουμε καλύτερα στην Πόλη’.

Αναλυτικότερα:

 ΚΥΚΛΟΣ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Ι: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικό με τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας.
 • Περιήγηση στον Εθνικό Δρυμό με ταυτόχρονη ενημέρωση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων από επιστήμονες ειδικούς, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με έννοιες όπως αυτή:

 

 • του οικοσυστήματος (προκειμένου να αντιληφθούν τη δομή, τη        λειτουργία του, τη σχέση του με τον άνθρωπο και τη σημασία αυτού για την ποιότητα της ζωής),
 • του βιοτόπου,
 • της βιοκοινότητας,
 • της βιοποικιλότητας (για να μπορέσει αργότερα να την διαφυλάξει),
 • του Εθνικού Δρυμού και των Προστατευμένων Περιοχών (ποιος ο λόγος ανακήρυξης μιας περιοχής ως «Εθνικός Δρυμός» ή ως «Προστατευόμενη περιοχή», πόσες και ποιες υπάρχουν στην Ελλάδα)
 • της Βλάστησης (ποικιλία ειδών σε διαφορετικούς τύπους βλάστησης – ζώνες βλάστησης),
 • της Χλωρίδας,
 • της Πανίδας,
 • των σπανίων και απειλουμένων ειδών (σημασία αυτών για την ισορροπία του οικοσυστήματος – οριστική απώλεια γενετικής πληροφορίας με την εξαφάνιση ενός είδους),
 • του δάσους (γνωριμία με το δάσος, κατανομή της δασικής βλάστησης στον Ελλαδικό χώρο, υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος από φυσικές αιτίες και από ανθρώπινες παρεμβάσεις, η αξία του δάσους για τον άνθρωπο, απειλές που αντιμετωπίζει, τρόποι προστασίας αυτού).

 

ΘΕΜΑ ΙΙ: ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΤΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Προβολή παρουσίασης PowerPoint σχετικής με τον Εθνικό Δρυμό του Σουνίου, τα θαλάσσια οικοσυστήματα και την παράκτια ζώνη.
 • Περιήγηση στον Εθνικό Δρυμό του Σουνίου με ταυτόχρονη ενημέρωση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων (αναλύσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα με ΚΙΤ διαφόρων χημικών παραμέτρων) από ειδικούς επιστήμονες, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με έννοιες όπως αυτή:
 • του οικοσυστήματος (να αντιληφθούν τη δομή, τη λειτουργία του, τη σχέση του με τον άνθρωπο και την σημασία αυτού για την ποιότητα της ζωής),
 • της παράκτιας ζώνης (το πώς αυτή ορίζεται, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της, τις συνθήκες ζωής που επικρατούν σε αυτήν και του οργανισμούς που υπάρχουν σε αυτήν, το ρόλο της στην αλυσίδα της ζωής, τη σημασία της για την Ελλάδα, την αξία αυτής σε ότι αφορά στον τουρισμό),
 • της ρύπανσης (και ειδικότερα των πηγών ρύπανσης της παράκτιας ζώνης καθώς και των συνεπειών αυτής στην ποιότητα ζωής),
 • των προστατευμένων παράκτιων περιοχών (ποιες παράκτιες περιοχές ορίζονται ως προστατευόμενες, πού απαντούν στην Ελλάδα, για ποιο λόγο τις προστατεύουμε – πολιτιστική κληρονομιά).

 

ΘΕΜΑ ΙΙΙ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΧΑΪΔΑΡΊΟΥ).

Ο “Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους” είναι ο μεγαλύτερος Βοτανικός Κήπος της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Κήπος αυτός είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ιδρύθηκε, το 1951, με βάση το κληροδότημα του Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους.

Ο Κήπος, εκτός από τον υψηλό βαθμό ποικιλότητας της αυτοφυούς και καλλιεργούμενης χλωρίδας, αποτελεί και ένα ιδανικό φυσικό καταφύγιο της πανίδας, επειδή το οικοσύστημα, προστατευμένο από τις δυσμενείς ανθρώπινες επεμβάσεις, παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας ενός πλήρους και αδιατάρακτου τροφικού πλέγματος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Προβολή παρουσίασης PowerPoint σχετικής με τον Βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου.
 • Περιήγηση στον Βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου με ταυτόχρονη ενημέρωση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με έννοιες και τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία όπως:

 

 • Δενδρώνας: Θα προσεγγίσουμε τους τρόπους ταξινόμησης των δενδρώνων βάση των χαρακτηριστικών τους και των ιδιοτήτων του μικροκλίματος όπου εμπεριέχονται.

 

 • Θερμοκήπιο: Θα εξηγήσουμε τι εξυπηρετεί και με ποιόν τρόπο ένα θερμοκήπιο. Θα αναλύσουμε τις σύγχρονες  τεχνολογίες κλειστών καλλιεργειών και τις δυνατότητές τους.

 

 • Ανθώνας: Θα αναπτύξουμε τα χαρακτηριστικά ενός ανθώνα , τις ιδιότητες του καθώς και τις εφαρμογές του στη σύγχρονη κοινωνία

 

 •  φαρμακευτικά φυτά:  Θα αναφερθούμε σε κατηγορίες φαρμακευτικών φυτών, στις ιδιότητές τους, στους τρόπους εξαγωγής των φαρμακευτικών ουσιών και στην ανάγκη τους στην κοινωνία

 

 •   οικονομικά φυτά: Θα εξηγήσουμε την έννοια οικονομικά φυτά και πως συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία καθώς και τις εφαρμογές τους στη σύγχρονη κοινωνία.

 

 

ΚΥΚΛΟΣ Β΄: ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ Ι: ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

(ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π. Ή ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ)

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Προβολή παρουσίασης PowerPoint σχετικής με τον κύκλο του νερού στα λειτουργικά ελληνικά οικοσυστήματα
 • Επίσκεψη στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. (Γαλάτσι) ή στη λίμνη του Μαραθώνα με ταυτόχρονη ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με έννοιες όπως αυτή:
 • των φυσικών πόρων και της αξίας τους για τον άνθρωπο,
 • του νερού (ως πηγή ζωής – ο κύκλος του νερού),
 • της ρύπανσης (και ειδικότερα της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων και των πηγών αυτής),
 • της νομοθεσίας που υπάρχει για την προστασία των επιφανειακών υδάτων από τη ρύπανση,
 • των παραμέτρων που εξετάζουμε για να ελέγξουμε την ποιότητα και την καταλληλότητα των επιφανειακών υδάτων,
 • της κατανάλωσης του νερού και προτάσεων για την εξοικονόμηση αυτού (αναφορά στην λειψυδρία και στα μέτρα αντιμετώπισής της).

 

ΘΕΜΑ ΙΙ: ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ α) ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και ΕΜΑΚ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ του ΕΣΔΚΝΑ

β) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

γ) ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ)

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Προβολή παρουσίασης PowerPoint σχετικής με το παγκόσμιο πρόβλημα παραγωγής – μεταφοράς – διάθεσης και διαχείρισης των σκουπιδιών
 • Επίσκεψη στη χωματερή των Άνω Λιοσίων, καθώς και σε μία χαρτοβιομηχανία (ανακύκλωση χαρτιού), με ταυτόχρονη ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με έννοιες όπως αυτή:
 • των απορριμμάτων (παγκόσμιο πρόβλημα παραγωγής, μεταφοράς, τρόπων διάθεσης, διαχείρισης),
 • της ανακύκλωσης (παρακολούθηση του δικτύου ανακύκλωσης στον δήμο Παλαιού Ψυχικού, ενημέρωση περί της διαδικασίας, για το κατά πόσο εφαρμόζεται στην Ελλάδα και αν αποδίδει),

της ανακύκλωσης χαρτιού (παρακολούθηση του δικτύου ανακύκλωσης χαρτιού σε κάποια χαρτοβιομηχανία)

 

ΘΕΜΑ ΙΙΙ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

 • Προβολή παρουσίασης PowerPoint σχετικής με τους βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων και τον κύκλο επεξεργασίας των αστικών λυμάτων
 • Επίσκεψη στο χώρο του ΚΕΛ Κερατσινίου προκειμένου οι μαθητές:
  • να γνωρίσουν από κοντά όλα τα στάδια βιολογικού καθαρισμού των αστικών και    βιομηχανικών λυμάτων και μεθόδους επεξεργασίας αυτών
  • να αντιληφθούν την σπουδαιότητα ύπαρξης ενός βιολογικού καθαρισμού για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων
  • να αντιληφθούν το μέγεθος της ρύπανσης που προκαλούν τα βιομηχανικά και αστικά λύματα και τις βλαβερές επιδράσεις αυτών στα φυσικά οικοσυστήματα
 • Διανομή έντυπου εκπαιδευτικού σχετικά με τους αστικούς βιολογικούς καθαρισμούς επεξεργασίας λυμάτων, τα αστικά απόβλητα και την περιβαλλοντική μόλυνση, τη σύγχρονη τεχνολογία επεξεργασίας λυμάτων κ.α .

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

 

                                                      ………….., …/ … / …..

                                             (Τόπος, ημερομηνία)

Προς το Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ,

 

Το ……………………….. Σχολείο του Δήμου …………………, του Νομού ………………, επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική οικολογική εκδρομή του … Κύκλου, με θέμα:…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. που διοργανώνει το  ΠΑΚΟΕ. Αναφερόμαστε σε σύνολο……………….. μαθητών, και στη χρονική περίοδο από ……………. έως ……………… .

 

 

Ο/ η  Διευθυντής/τρια του Σχολείου