Χωρίς κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 257 / 28-3-2018 ΘΕΜΑ: 12ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018