Χωρίς κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226-11/9/2017 ΘΕΜΑ: ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 νεο _Page_01ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_02

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_03 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_04 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_05 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_06 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_07 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_08 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_09 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_10 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_11 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_13 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_14 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_15 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_16 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_17 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_18 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_19 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_22 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_23 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_24 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_25 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_26 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_27 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_28 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_29 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_30 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_31 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_32 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_33 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_34 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_35 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_36ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_37 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_38 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_39 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_40 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_41 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_42 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_43 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_44 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_45 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_46 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_47 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_48 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 226 _Page_49