Νερό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 220/07-07-2017 ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 220 _Page_1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 220 _Page_2 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 220 _Page_3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 220 _Page_4ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 220 _Page_5 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 220 _Page_6ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 220 _Page_7