Χωρίς κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 218/05-07-2017 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η “ΑΜΙΑΝΤΙΤ” ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΦΙΑΣΚΟ Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΕΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 218.doc_Page_1ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 218.doc_Page_2ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 218.doc_Page_3
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 218.doc_Page_4

ΔΤ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (2011)