Μετά από πρόσκληση της επιτροπής κατοίκων της Μεγαλόπολης το ΠΑΚΟΕ συμμετείχε ενεργά στην ενημέρωση των κατοίκων για τα επικίνδυνα τοξικά απόβλητα που ενδεχομένως η Μεγαλόπολη να αποτελέσει χώρο για την απόθεση τους. Επίσης από την συζήτηση-ενημέρωση προέκυψε ανάγκη για την υλοποίηση άμεσων δράσεων. Όπως αποκατάσταση υφιστάμενων ορυχείων της ΔΕΗ για την γεωργική εκμετάλλευση τους , την ανάδειξη σπάνιων οικοσυστημάτων (υπόγειας λίμνης , νεοσυσταθείσας λίμνης κ.α. ) και η δημιουργία συνεχούς πλατφόρμας ενημέρωσης για τα οξυμένα και επίκαιρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Μεγαλόπολης.

 

https://youtu.be/B-LKvYCd5ek