Χωρίς κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 206-12/6/2017 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ 5.500% !!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 09-06-2017_Page_1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 09-06-2017_Page_2 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 09-06-2017_Page_3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 09-06-2017_Page_4 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 09-06-2017_Page_5 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 09-06-2017_Page_6 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 09-06-2017_Page_8 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 09-06-2017_Page_7