ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 169 - Ξυλόκαστρο Πάτρα_Page_1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 169 - Ξυλόκαστρο Πάτρα_Page_2 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 169 - Ξυλόκαστρο Πάτρα_Page_3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 169 - Ξυλόκαστρο Πάτρα_Page_4 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 169 - Ξυλόκαστρο Πάτρα_Page_5 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 169 - Ξυλόκαστρο Πάτρα_Page_6 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 169 - Ξυλόκαστρο Πάτρα_Page_7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 169 - Ξυλόκαστρο Πάτρα_Page_8 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 169 - Ξυλόκαστρο Πάτρα_Page_9