Θαλασσια Ρυπανση Καταγγελίες-νερο Χωρίς κατηγορία

Έρευνα: Aκατάλληλες παραλίες για τον Σαρωνικό κόλπο από Λουτρά Ωραίας Ελένης μέχρι την Επίδαυρο και για τον Αργολικό κόλπο από Ίρια μέχρι τις Παράλιες του Άστρους Κυνουρίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 168 - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ_Page_1ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 168 - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ_Page_2 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 168 - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ_Page_3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 168 - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ_Page_4 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 168 - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ_Page_5 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 168 - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ_Page_6 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 168 - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ_Page_7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 168 - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ_Page_8 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 168 - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ_Page_9