ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 29/02/2016 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
 

Πόσιμο νερό

 

ΝΙΤΡΙΚΑ ΝΟ3 ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ Ρ205
mg/lt mg/lt
Εντερόκοκκοι E.coli
1.Καφετέρια  Σκάλα Ιτέα
81 32

 

 

0 1
2.Εστιατόριο Πέτρα
55 26
1 3
3. Κίρα Εστιατόριο
40 28
2 4
Όριο
50 20
0 0
 

Θαλασσινό νερό

COD* BOD*
mg/lt mg/lt
1.Παραλία Ιτέας
135 85
530 612
Όριο
50 5
100 250

*COD : ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

BOD : ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

 

Από τα αποτελέσματα αυτά, διαπιστώνεται ότι από τις αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ-που διαθέτει πιστοποιημένα εργαστήρια και δεν πληρώθηκε από ΚΑΝΕΝΑ για τις αναλύσεις αυτές –υπάρχει πρόβλημα πόσιμου νερού στην Ιτέα και στο θαλασσινό νερό.

 

                                                                   Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ