ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΄΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ΄΄

• Για παραγωγούς, επαγγεσεμιναριαλματίες, υπαλλήλους και απλούς καταναλωτές
• Εξάμηνη παρακολούθηση, δυο (2) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα και Τετάρτη ) από δυο ώρες . Το κόστος μόνο (60) ευρώ τον μήνα
• Το κόστος αυτό περιλαμβάνει:
1. Μαθήματα δίωρα από διακεκριμένους επιστήμονες.
2. Σημειώσεις για κάθε μάθημα 15-20 σελίδες.
3. Νομοθεσία για το κάθε μάθημα (έντυπη).
4. Βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος του εξάμηνου κύκλου.
• Εγγραφές μέχρι 30 Απριλίου 2016.
• Εκκίνηση μαθημάτων 5 Μαΐου 2016.
• Στις εγγραφές θα υπάρξει προτεραιότητα .
• Εγγραφές γίνονται καθημερινά 09:00-13:00 στα γραφεία του ΠΑΚΟΕ -Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28-Πέμπτος όροφος με την ταυτότητα σας προπληρώνοντας ένα μήνα.

Από την Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ