Πριν από λίγες ημέρες ο Παγκόσμιος  Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ)

ανακοίνωσε  ότι  η  ποσότητα  διοξειδίου του άνθρακα  στην  ατμόσφαιρα

έφτασε  σε νέα επίπεδα ρεκόρ το 2014 φτάνοντας τα 397,7 μέρη ανά

εκατομύρια (PPM ) ενώ  στην  προβιομηχανική  εποχή ήταν 280 PPM.

Εκτιμάται  ότι μέσα στο 2016 θα φτάσει  τα 400 PPM και θα  παραμείνει

σε πολύ  υψηλές τιμές για  αιώνες .

Συστηματικές μετρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων

Στην ατμόσφαιρα πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια ,ενώ σχεδόν

Κάθε χρόνο καταγράφεται και νέο ρεκόρ.

Την περασμένη χρονιά παρατηρήθηκε ρεκόρ και στις συγκεντρώσειςΡΕΚΟΡ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

άλλων  2 αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου,

του μεθάνιου και του πρωτοξειδίου του αζώτου των οποίων η αύξηση

οφείλεται στη ανθρώπινη δραστηριότητα , και ο ρυθμός αύξησης τους

ήταν ταχύτερος μέσα σε μια δεκαετία.

Η επιτροπή του ΟΗΕ, στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες ειδικοί στο κλίμα

της  γης ,εκτιμά πως οι ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα, του μεθανίου,

και του πρωτοξειδίου του αζώτου βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο  τους

εδώ και τουλάχιστον 800.000 χρόνια .

Όπως δείχνουν οι περισσότερες επιστημονικές έρευνες λόγω των τεράστιων

ποσοτήτων  καυσαερίων ,η αλλοίωση της ατμόσφαιρας έχει δραματικές

επιπτώσεις στον καιρό και στο κλίμα της γης.

Το ΠΑΚΟΕ επανηλειμμένα από το 1979 που ιδρύθηκε, με δικά του πρωτογενή

στοιχεία  ,έχει αποδείξει , αυτά που τώρα επισημαίνουν μετά από …36 χρόνια

διεθνές φορές. Τότε το ΠΑΚΟΕ έλεγε …ψέματα σύμφωνα με τους τότε υπουργούς του

ΠΑΣΟΚ.