Αθήνα  26/11/2015

Αρ.Πρωτ.:7987

Προς : 1) Ko Χρήστο Παγώνη

Δήμαρχο Χαλκιδέων

2) Κο Γεώργιο Ψαθά

Δήμαρχο Διρφύων-Μεσσαπίων

3) Κο Βασίλειο Βελέντζα

Δήμαρχο Ερέτριας

 

Κοινοποίηση :1) Κο Κων/νο Μπακογιάννη

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

2) Κο  Δημήτριο Βουρδάνο

Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας

 

Κύριε Δήμαρχε ,

 

Συννημένα σας στέλνουμε  τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων ,που

πραγματοποίησε  επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις  19/11/2015 .

Επειδή από τα αποτελέσματα διαπιστώσαμε ότι σε μερικά σημεία το νερό, είναι

ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και επειδή το θέμα είναι πάρα

πολύ σοβαρό, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, και την ενημέρωση μας

για τις ενέργειες σας.

Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

 

Ο Πρόεδρος ,                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης                                Κων/νος Σολδάτος

Καθηγητής Παν/μίου                                              Ιατρός

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το πρόβλημα με την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό στη χώρα μας, πήρε μεγάλες διαστάσεις το 2007 όταν ήρθαν στη δημοσιότητα πολύ υψηλές τιμές εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού. Για τις υψηλές αυτές συγκεντρώσεις ευθυνόταν η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή και η ανεξέλεγκτη διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες σχετικά με την ποιότητα νερού των περιοχών αυτών, αλλά και των γύρω περιοχών. Συγκεντρώσεις χρωμίου που υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπτό όριο ολικού χρωμίου των 50 μg/l, έχουν ανιχνευθεί σε πολλές περιοχές όπως τα Οινόφυτα, την Αυλίδα, το Σχηματάρι, αλλά και τον Ωρωπό, τη Θήβα και την Εύβοια. Η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού στην περιοχή της Εύβοιας και πιο συγκεκριμένα στην κεντρική Εύβοια στους δήμους Μεσσαπίων, Χαλκίδας και Ερέτριας είχε ερμηνευθεί από την έντονη αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή και από την ύπαρξη βιομηχανικής δραστηριότητας. Οι περιοχές αυτές υδροδοτούνται κυρίως από γεωτρήσεις με αποτέλεσμα να αναφέρονται υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων αλλά και άλλων ρύπων, που έχουν περάσει στα υπόγεια νερά της περιοχής.

Το ΠΑΚΟΕ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού των συγκεκριμένων περιοχών. Συγκεκριμένα, στις 19/11/2015, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες πόσιμου νερού σε διάφορα σημεία των δήμων Χαλκίδας, Ερέτριας και Μεσσαπίων, με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητάς του, σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ. Συλλέχθηκαν συνολικά πέντε δείγματα από τον κάθε δήμο. Στα δείγματα, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις τόσο μικροβιολογικών όσο και φυσικοχημικών παραμέτρων, δίνοντας έμφαση στην παράμετρο του εξασθενούς χρωμίου, η οποία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα υποβάθμισης της ποιότητας του νερού των συγκεκριμένων περιοχών.

Σημεία δειγματοληψίας:

Δήμος Χαλκίδας: Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ, Νέα Αρτάκη, Παραλία Αυλίδας (Ναυπηγεία), Αφράτι, Μύτικας

Δήμος Μεσσαπίων: Δημαρχείο Μεσσαπίων, Γυμνάσιο Μεσσαπίων, Εκκλησία, Φούρνος  «Μεσάλι», Πτηνοτροφείο (Ψαχνά)

Δήμος Ερέτριας: Δημαρχείο Ερέτριας, Εκκλησία (κοιμητήριο), Fun Park, Καφενείο «Apollonion», Φούρνος «Sweet & Bakery»

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολερότητα Cr(VI) Ολικά Κολοβακτηριοειδή/250 ml E.coli Enterococci
Δήμος Χαλκίδας:
Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ 7,23 0,24 5,8 0 0 0
Νέα Αρτάκη 7,29 0,29 2,1 0 0 0
Παραλία Αυλίδας (Ναυπηγεία) 7,19 0,31 9,6 0 0 0
Αφράτι 7,26 0,33 4,6 0 0 0
Μύτικας 7,12 0,31 2,1 0 0 0
Δήμος Μεσσαπίων:
Δημαρχείο Μεσσαπίων 7,07 0,29 5,8 81 1 0
Γυμνάσιο Μεσσαπίων 7,02 0,24 3,3 21 0 0
Εκκλησία 7,1 0,26 10,8 41 1 0
Φούρνος  «Μεσάλι» 7,04 0,27 3,3 TNTC 0 0
Πτηνοτροφείο (Ψαχνά) 7,2 0,3 8,3 73 1 0
Δήμος Ερέτριας:
Δημαρχείο Ερέτριας 7,26 0,43 5,8 0 0 0
Εκκλησία (κοιμητήριο) 7,29 0,44 7,1 0 0 0
Fun Park 7,24 0,38 4,6 0 0 0
Καφενείο «Apollonion» 7,1 0,29 4,6 0 0 0
Φούρνος «Sweet & Bakery» 7,19 0,3 5,8 0 0 0
Όριο   6,5-9,5 <1 0 0 0 0

Από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων φαίνεται ότι ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο στα νερά των περιοχών που ερευνήθηκαν, ωστόσο οι συγκεντρώσεις αυτές είναι χαμηλές.  Η θολερότητα και το pH όλων των δειγμάτων αναλύθηκαν είναι εντός των ορίων που προβλέπονται. Σε όλα τα δείγματα από το δήμο Μεσσαπίων ανιχνεύεται μεγάλος αριθμός ολικών κολοβακτηριοειδών καθώς και μια αποικία E.coli σε τρία από τα δείγματα. Από την άλλη, στις περιοχές των δήμων Χαλκίδας και Ερέτριας δεν ανιχνεύεται παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών.

Ανδριώτη Αμαρυλλίς

Χημικός

20151119_154134