Αθήνα  26/11/2015

Αρ.Πρωτ.:7985

Προς : Ko Θωμά Ρούσση

Δήμαρχο Ωρωπού

 

Κοινοποίηση :1) Κα Ρένα Δούρου

Περιφερειάρχη Αττικής

2) Κο Πέτρο Φιλίππου

Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής

 

Κύριε Δήμαρχε ,

Συννημένα σας στέλνουμε  τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων ,που

πραγματοποίησε  επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις  17/11/2015 .

Επειδή από τα αποτελέσματα διαπιστώσαμε ότι σε μερικά σημεία το νερό ,είναι

ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και επειδή το θέμα είναι πάρα

πολύ σοβαρό, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, και την ενημέρωσή μας

για τις ενέργειες  σας.

 

Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

 

Ο Πρόεδρος ,                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης                                Κων/νος Σολδάτος

Καθηγητής Παν/μίου                                              Ιατρός

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας του πόσιμου νερού της περιοχής του Ωρωπού. Η ποιότητα του νερού της συγκεκριμένης περιοχής έχει απασχολήσει τόσο εξαιτίας της επαφής του νερού του δικτύου με το δίκτυο αποχέτευσης (βόθροι) όσο και εξαιτίας της παρουσίας του καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου που εντοπίζεται στον Ασωπό ποταμό λόγω της χρήσης του ως αποδέκτη βιομηχανικών αποβλήτων. Ο Ασωπός ποταμός εκβάλλει στο Χαλκούτσι, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα της ίδιας της περιοχής αλλά και των γύρω περιοχών.    Πηγαίνοντας προς τον Ωρωπό, το Χαλκούτσι, τη Συκάμινο ή τη Σκάλα Ωρωπού, συναντά κανείς  αρκετές βιομηχανίες επί της Εθνικής οδού. Επίσης σε αρκετά σημεία του δρόμου, διακρίνεται και ο Ασωπός ποταμός. Τα νερά του είναι εμφανώς ρυπασμένα αφού είναι θολά, δύσοσμα, σε ορισμένα σημεία εμφανίζουν το φαινόμενο του ευτροφισμού, ενώ πηγαίνοντας κανείς στο Χαλκούτσι, όπου ο ποταμός περνά από την πλατεία του χωριού, τα νερά του έχουν ένα βαθύ κόκκινο χρώμα. Η δειγματοληψία έγινε στις 17/11/2015 και στηρίχθηκε στην οδηγία 98/83/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Συλλέχθηκαν δέκα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τις περιοχές Συκάμινο, Χαλκούτσι, Σκάλα Ωρωπού και χωριό Ωρωπού του δήμου Ωρωπού. Τα δείγματα αυτά υποβλήθηκαν σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, με έμφαση στην περιεκτικότητά τους σε εξασθενές χρώμιο. Επιλέχθηκαν σημεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού κατοίκων όπως σχολεία, χώροι εστίασης, καταστήματα τροφίμων κλπ. Σε αρκετά από αυτά τα σημεία, οι ιδιοκτήτες μας ενημέρωσαν ότι το νερό δεν χρησιμοποιούταν ως πόσιμο, ωστόσο γινόταν χρήση του για ξέπλυμα ή μαγείρεμα τροφίμων, ή για άρδευση καλλιεργειών τροφίμων. Τέλος, συλλέχθηκαν και δυο δείγματα νερού απευθείας από τον Ασωπό ποταμό με σκοπό την εκτίμηση της ποιότητάς του ως προς το εξασθενές χρώμιο και άλλες χημικές παραμέτρους. Οι μικροβιολογικές παράμετροι προσδιορίστηκαν την ίδια μέρα της δειγματοληψίας κατά την επιστροφή στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, ενώ οι χημικές παράμετροι προσδιορίστηκαν δυο ημέρες μετά. Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών τα δείγματα διατηρήθηκαν στους 4 βαθμούς Κελσίου στο ψυγείο.

 

Σημεία δειγματοληψίας:

Φούρνος «Λεμπούση» (Συκάμινος), Δημοτικό σχολείο Συκάμινου, Φυτά «Μανώλης» (Ωρωπός), Φούρνος (Ωρωπός), Ψαράδικο “Χρήστος” (Σκάλα  Ωρωπού), Φυλακές ΚΕΔΩ (Σκάλα  Ωρωπού)

Βενζινάδικο BP (Σκάλα  Ωρωπού),Καφετέρια «ΚΨΜ» (Σκάλα  Ωρωπού), Ψητοπωλείο «Αλάτι – Πιπέρι» (Σκάλα  Ωρωπού), Οικία(Χαλκούτσι), Ασωπός ποταμός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ :

 

Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολερότητα Cr(VI) Ολικά Κολοβακτηριοειδή/250 ml E.coli Enterococci
Φούρνος «Λεμπούση» (Συκάμινο) 7,01 0,28 4,6 0 0 0
Δημοτικό σχολείο Συκάμινου 6,97 0,26 5,8 0 0 0
Φυτά «Μανώλης» (Ωρωπός) 6,52 1,02 43 TNTC 6 0
Φούρνος (Ωρωπός) 7,12 0,35 10 0 0 0
Ψαράδικο (Σκάλα  Ωρωπού) 6,99 0,29 7,1 0 0 0
Φυλακές ΚΕΔΩ (Σκάλα  Ωρωπού) 6,97 1 3,3 260 0 0
Βενζινάδικο BP (Σκάλα  Ωρωπού) 6,84 0,33 5,8 0 0 0
Καφετέρια «ΚΨΜ» (Σκάλα  Ωρωπού) 6,86 0,28 4,6 0 0 0
Ψητοπωλείο «Αλάτι – Πιπέρι» (Σκάλα Ωρωπού) 7,1 0,3 5,8 TNTC 3 0
Οικία (Χαλκούτσι) 7,02 0,28 9,6 0 0 0
Ασωπός ποταμός-1 6,1 1,58 26
Ασωπός ποταμός-2 20,8
Όριο 6,5-9,5 <1 0 0 0 0

 

 

 

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνεται ότι σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας ανιχνεύτηκε εξασθενές χρώμιο, ωστόσο οι τιμές του ήταν χαμηλές. Επίσης, σε τρία από τα δείγματα (φυλακές ΚΕΔΩ, φυτά “Μανώλης” Ψητοπωλείο “Αλάτι-Πιπέρι”), το νερό ήταν ακατάλληλο για πόσιμο λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης ολικών κολοβακτηριοειδών και E.coli που περιείχε. Το νερό του Ασωπού ποταμού φαίνεται ότι είναι βαριά ρυπασμένο τόσο από την συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου , όσο και από τη μεγάλη θολερότητά του και το ασυνήθιστα κόκκινο χρώμα του.

Ανδριώτη Αμαρυλλίς

Χημικός

20151117_10224420151117_12593620151117_104728