Το ΠΑΚΟΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, πραγματοποίησε έρευνα σχετική με την κατάσταση της ποιότητας του νερού μερικών κολυμβητηρίων, ιδιαίτερα Δήμων της Αττικής. Επιλέχθηκαν τυχαία δέκα κολυμβητήρια σε διάφορα σημεία της Αττικής. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν τα κολυμβητήρια: 1) Ο.Α.Κ.Α, 2) Ηρακλείου Αττικής, 3) Πολιτείας 4) Μελισσίων, 5) Πανελληνίου (Πεδίον Άρεως, Αθήνα), 6) Αιγάλεω, 7) Πειραιά (πλαζ Βοτσαλάκια), 8) Παλαιού Φαλήρου, 9) Αγίου Κοσμά και 10) Νέας Σμύρνης.

Το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία τους, είναι η Γ1/443/1973 υπουργική απόφαση και οι μετέπειτα τροποποιήσεις της, όπου ορίζεται ότι για τη σωστή λειτουργία των κολυμβητηρίων πρέπει να ελέγχονται εβδομαδιαίως οι εξής παράμετροι ποιότητας του νερού: θερμοκρασία, θολερότητα, pH (οξύτητα), υπολειμματικό χλώριο, αποικίες αερόβιων μικροοργανισμών, ολικά κολοβακτηριοειδή και κολοβακτηρίδια (E.coli).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τις ημερομηνίες 10 και 11 Νοεμβρίου 2015 και είχε δυο σκέλη: α) συλλογή στοιχείων από τον εκάστοτε υπεύθυνο της κολυμβητικής δεξαμενής και β) συλλογή δείγματος νερού για τον έλεγχο των απαιτούμενων παραμέτρων όπως αυτές ορίζονται από την Γ1/443/1973 και τις τροποποιήσεις της. Για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία της πισίνας, ζητήθηκε από τους υπευθύνους να απαντήσουν στο παρακάτω ερωτηματολόγιο:

Στη διάρκεια της έρευνας το ΠΑΚΟΕ  επισημαίνει την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου της κρατικής μηχανής και της αυθαίρετης αντιμετώπισης από τους εξουσιαστές μερικών κολυμβητηρίων όπως του Πανελλήνιου ,Ηρακλείου,Αγ.Κοσμά και Αιγάλεω,και συγκεκριμένα αυτά τα κολυμβητήρια αρνήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και να μας δώσουν δείγματα ,γεγονός που μας δημιουργεί ανησυχία κατά πόσο αυτά λειτουργούν σωστά παρά το γεγονός  ότι  σε αρκετά απο αυτά υπάρχει συνδρομή όπως στον Πανελλήνιο και ιδιαίτερα τσουχτερή. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

  1. Πόσα χρόνια λειτουργεί η πισίνα ή το κολυμβητήριο και σε ποιον φορέα ανήκει ; Ο.Α.Κ.Α: λειτουργία από το 1992, ανήκει στο Ο.Α.Κ.Α, Πολιτεία: λειτουργία από το 1982, ανήκει στο δήμο Κηφισιάς, Μελίσσια: λειτουργία από το 2006, ανήκει στο δήμο Μελισσίων, Πανελλήνιος: λειτουργία από το 1988, ανήκει σε ιδιωτικό φορέα, Πειραιάς: λειτουργία από το 2002, ανήκει στον οργανισμό πολιτισμού αθλητισμού νεολαίας δήμου Πειραιά, Αγ. Κοσμάς: λειτουργία καταδυτηρίου από το 2004, ανήκει στη γενική γραμματεία αθλητισμού, και Νέα Σμύρνη: λειτουργία από το 1975, ανήκει στο δήμο Ν.Σμύρνης.
  2. Ποια είναι η χωρητικότητα της πισίνας και πόσες ώρες λειτουργεί ; Ο.Α.Κ.Α: ωράριο λειτουργίας 7.00-22.00, Πολιτεία: ωράριο λειτουργίας 9.00-22.00, Μελίσσια: ωράριο λειτουργίας 7.30-21.00, Πανελλήνιος: ωράριο λειτουργίας 7.00-23.00, Πειραιάς: λειτουργία ωράριο λειτουργίας 7.00-23.00, Αγ. Κοσμάς: ωράριο λειτουργίας 8.00-22.00, και Νέα Σμύρνη: ωράριο λειτουργίας 6.00-23.00.
  3. Ποιος είναι ο υγειονομικά υπεύθυνος ; Ο.Α.Κ.Α: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, υπόλοιπα κολυμβητήρια: ιδιωτική εταιρεία.
  4. Αναρτάτε στον πίνακα ανακοινώσεων τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πρέπει να γίνονται κάθε εβδομάδα με βάση ΔνΓ2/80825/06 – ΦΕΚ 120Β Υπουργική απόφαση ; Ο.Α.Κ.Α., Πειραιάς: εβδομαδιαία ανάρτηση, υπόλοιπα κολυμβητήρια: κάθε 15 ημέρες, σε πίνακες ανακοινώσεων κοντά στις πισίνες.
  5. Ποιες μετρήσεις γίνονται ; pH (οξύτητα), θερμοκρασία, υπολειμματικό χλώριο, αερόβιοι μικροοργανισμοί, κολοβακτηριοειδή και E.coli. Στα κολυμβητήρια Μελισσίων και Πειραιά γίνονται και μετρήσεις enterococci και pseudomonas aeruginosa.
  6. Πόσα παιδιά φιλοξενείτε καθημερινά ; Στα κολυμβητήρια Πολιτείας και Αγ.κοσμά η επισκεψιμότητα κυμαίνεται περί τα 100 άτομα αναλόγως εποχής, ενώ στα υπόλοιπα κολυμβητήρια η επισκεψιμότητα κυμαίνεται από 300-800 άτομα ημερησίως αναλόγως εποχής.
  7. Ζητάτε από τα παιδιά πιστοποιητικό υγείας ; Σε όλα τα κολυμβητήρια ζητούνται πιστοποιητικά υγείας παιδιάτρου, καρδιολόγου (ή παθολόγου) και δερματολόγου.
  8. Κάθε πότε χλωριώνεται το νερό ; Αυτό γίνεται με δοσομετρητή ή με το χέρι σας ; Σε όλα τα κολυμβητήρια πλην της Πολιτείας (όπου η χλωρίωση γίνεται χειροκίνητα) η χλωρίωση πραγματοποιείται αυτόματα, ενώ ελέγχεται τόσο αυτόματα, όσο και χειροκίνητα.
  9. Κάθε πότε καθαρίζεται η πισίνα ; Στο κολυμβητήρια Ο.Α.Κ.Α και Πολιτείας, ο καθαρισμός πραγματοποιείται καθημερινά, στα κολυμβητήρια Πανελληνίου και Ν.Σμύρνης γίνεται ανά 3-4 ημέρες και στα υπόλοιπα γίνεται μια φορά την εβδομάδα ή συχνότερα αν κριθεί απαραίτητο.
  10. Οι έλεγχοι γίνονται από ιδιωτική εταιρεία ή την Περιφέρεια ; Σε όλα τα κολυμβητήρια εκτός του Αγ. Κοσμά και της Ν. Σμύρνης, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από δημόσιο φορέα.

 

 

Τα αποτελέσματα του δεύτερου σκέλους της έρευνας που σχετίζονταν με τη συλλογή δείγματος νερού για τον έλεγχο των παραμέτρων που ορίζονται από τη νομοθεσία, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Ονομασία κολυμβητρίου Θερμοκρασία (C) Θολερότητα (NTU) pH Υπολειμματικό χλώριο (mg/L) Ολικά κολοβακτηριοειδή (αριθμός/100ml) E.coli (αριθμός/100ml)
Ο.Α.Κ.Α 29 C 0 (διαυγές) 7,5 0,5 2 0
Πολιτεία 26 C 0 (διαυγές) 7,2 0,5 0 0
Μελίσσια 26,5 C 0 (διαυγές) 7,6 1 0 0
Πειραιάς 26 C 0 (διαυγές) 7,6 1 3 0
Π.Φάληρο 26,5 C 0 (διαυγές) 7,4 0,5 1 0
Ν.Σμύρνη 29 C 0 (διαυγές) 7,2 0,5 1 0
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ (Ή ΕΥΡΟΣ) 22 – 30 C < 0,5 ΝΤU 7,2 – 8,2 0,4 – 0,7 (επιθυμητή μέγιστη τιμή) <15/100 cm3 0/100

 

 

 

Απαντήσεις στα ερωτηματολόγια δεν δόθηκαν από τα κολυμβητήρια Ηρακλείου, Αιγάλεω και Παλαιού Φαλήρου, ενώ δεν κατέστη δυνατή η συλλογή δείγματος από τα κολυμβητήρια Ηρακλείου, Πανελληνίου, Αγ. Κοσμά και Αιγάλεω. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι τα κολυμβητήρια λειτουργούν κατά μέσο όρο 16 ώρες ημερησίως, με επισκεψιμότητα καθημερινά μεγαλύτερη των 300 ατόμων στο 70% εξ’ αυτών. Στα περισσότερα από αυτά (86%), η χλωρίωση πραγματοποιείται αυτόματα, οι καθαρισμοί της πισίνας γίνονται κατά μέσο όρο 2 φορές την εβδομάδα. Οι έλεγχοι των μικροβιολογικών παραμέτρων πραγματοποιούνται κάθε 15 ημέρες στο 86% των κολυμβητηρίων και διενεργούνται από δημόσιο φορέα.

Τόσο από την παρατήρηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, όσο και από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους υπευθύνους, προκύπτει ότι τα κολυμβητήρια που ερευνήθηκαν τηρούν τις προδιαγραφές που προβλέπουν οι υγειονομικές διατάξεις. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι σε όλα τα κολυμβητήρια δηλώθηκε ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται αναρτώνται σε πίνακες ανακοινώσεων κοντά στην πισίνα, κάτι τέτοιο επιβεβαιώθηκε από τον εντοπισμό τους μόνο στα κολυμβητήρια Ο.Α.Κ.Α, Μελισσίων, Πειραιά, Παλαιού Φαλήρου και Αγ. Κοσμά. Επιπλέον, στα περισσότερα από τα κολυμβητήρια που ερευνήθηκαν, οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται κάθε 15 ημέρες και όχι εβδομαδιαίως όπως ορίζεται από την Γ1/443/1973. Το συμπέρασμα λοιπόν στο οποίο καταλήγει κάποιος από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι ότι ενώ όλες οι παράμετροι ποιότητας νερού των επιλεγμένων κολυμβητηρίων ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων, οι έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται όσο συχνά θα έπρεπε και τα αποτελέσματά τους δεν είναι πάντοτε προσβάσιμα στους θαμώνες του κολυμβητηρίου.

Ανδριώτη Αμαρυλλίς

Χημικός

 

2324