Σχεδόν 4000 κυβικά μέτρα μπάζα και απορρίμματα απομακρύνθηκαν από την κοίτη του Γαλλικού ποταμού και άλλες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού -Λουδία -Αλιάκμονα και στο πλαίσιο του έργου «Καθαρισμός Α΄ Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα».

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αποκομιδή μπαζοαπορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί παράνομα ως μέτρο διαχείρισης για τη βελτίωση περιοχών απολύτου προστασίας. Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού είναι ο πρώτος φορέας διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής που υλοποιεί αντίστοιχο έργο, αξιοποιώντας κονδύλια του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας» εξηγεί ο γεωπόνος του Φορέα Βασίλης Γιαμούζης.γαλλικός ποταμός

Σημειώνεται ότι η προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Αξιού υφίσταται σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις, όπως είναι η ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών και απορριμμάτων, επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και τη βιομηχανική της ζώνη.

Για την αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής, ο Φορέας προχώρησε στην υλοποίηση του έργου καθαρισμού, ύψους 120.000 ευρώ, μέσω του οποίου επιλέχθηκαν να καθαριστούν περιοχές όπου έχουν συσσωρευτεί μεγάλοι όγκοι αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις, απόβλητα συσκευασιών και ογκώδη αντικείμενα. Η βασική περιοχή παρέμβασης, ωστόσο, ήταν η κοίτη του Γαλλικού ποταμού, μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη εδώ και χρόνια.

Ο Φορέας Διαχείρισης, επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο έργο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συνολική και οριστική λύση για το πρόβλημα των σκουπιδιών και μπαζών. Η διαχείριση των απορριμμάτων βρίσκεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δήμων, ενώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο κάθε παραγωγός μπαζών και ογκωδών οφείλει να φροντίζει για τη νόμιμη διάθεσή τους σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης.

Στην τελευταία παράγραφο οι διαπιστώσεις απλά «αναφέρονται». Στην ουσία δε γίνεται απολύτως τίποτα, παρά το γεγονός ότι πράγματι υπάρχει νόμος που επιβάλλει, αλλά δυστυχώς κανένας δεν ελέγχει την εφαρμογή του, όπως δεν επιβάλλει και τα ανάλογα πρόστιμα που είναι πάρα πολύ υψηλά.

Το θέμα μας, όμως, στον Γαλλικό ποταμό είναι το εξής: Αποδεδειγμένα ο ποταμός αυτός με τις φερτές του ύλες, διαθέτει και εκμεταλλεύσιμες ποσότητες ψηγμάτων ΧΡΥΣΟΥ, που χρόνια πολλά εκμεταλλεύονταν και συνεχίζει να εκμεταλλεύεται μεγάλη…πολύ μεγάλη ΠΟΛΙΤΙΚΗ οικογένεια. Μήπως ο επιλεκτικός καθαρισμός γίνεται για να αυξηθούν τα άτυπα κέρδη της οικογένειας;