Η Ελλάδα είχε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2005. Τότε υπήρχαν 1.128 ενεργοί ΧΑΔΑ και η προθεσμία που είχε δοθεί για την αποκατάστασή τους έληξε στο τέλος του 2008. Τον Απρίλιο του 2009 η Κομισιόν κίνησε προδικαστική διαδικασία για επιβολή χρηματικών κυρώσεων και τον Ιούνιο του 2013 ανακοινώθηκε η εκ νέου παραπομπή της Ελλάδας. Είχαν απομείνει 396 (90 ενεργοί και 306 ανενεργοί) από τους 3.036 ΧΑΔΑ που έχουν καταγραφεί διαχρονικά στη χώρα μας. Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε τον Ιούνιο του 2014 και την ημέρα της εκδίκασης υπήρχαν 70 ενεργοί ΧΑΔΑ και 223 ανενεργοί.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (που εκδόθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2014), καταδικάστηκε πέρα από την εφάπαξ καταβολή 10 εκατομμυρίων ευρώ που καταβλήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2015, να καταβάλλει κάθε εξάμηνο το ποσό των 14,52 εκατομμυρίων ευρώ για τους ΧΑΔΑ. Οπότε οι δήμοι και η Κυβέρνηση έχουν αρχίσει αγώνα δρόμου προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ενεργών ΧΑΔΑ εν όψει και της νέας αξιολόγησης που θα γίνει στις αρχές του επόμενου μήνα. Σήμερα στην Ελλάδα εξακολουθούν να παραμένουν ενεργοί 49 ΧΑΔΑ, ενώ υπάρχουν 161 ανενεργοί και 79 αποκατεστημένοι. Η Ελλάδα κινδυνεύει να υποστεί και μία νέα καταδίκη για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Τους επόμενους μήνες θα πρέπει να έχουν υποδειχθεί οι κατάλληλοι χώροι και να έχουν καμφθεί οι αντιδράσεις, καθώς το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή μπορεί και να ξεπεράσει τις 75.000 ευρώ την ημέρα. Υπολογίζεται ότι η χώρα μας παράγει περίπου 75.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων τον χρόνο.xomateri

Κίνδυνος επιπλέον υπάρχει να χαθούν κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, καθώς τα περισσότερα από τα έργα αποκατάστασης έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα σε πολλές περιοχές δεν έχουν, όμως, προχωρήσει, με αποτέλεσμα μετά την 31η Δεκεμβρίου, όποτε και λήγει η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, να πρέπει να συνεχιστούν με εθνικούς πόρους, πράγμα δύσκολο για την σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας.

Στις χωματερές, η πρόοδος των έργων θα επανεξεταστεί στις 2 Δεκεμβρίου, με στόχο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης να μειωθούν περαιτέρω τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί κατά 6 εκατομμύρια καταστώντας κι άλλες χωματερές ανενεργές. Η εξαμηνιαία χρηματική ποινή είναι 80.000 ευρώ για κάθε ενεργή χωματερή και 40.000 για κάθε ανενεργή και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών παύσης λειτουργίας αντιστοίχως μειώνονται και τα πρόστιμα.

Προϋπόθεση για να κλείσουν οι ενεργοί ΧΑΔΑ και να επισπευσθούν τα έργα αποκατάστασής τους είναι η υποκατάστασή τους από νόμιμους αποδέκτες απορριμμάτων είτε από διαδικασίες προσωρινής διαχείρισης αποβλήτων, νόμιμες και περιβαλλοντικά αποδεκτές, μέχρις ότου ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής που προβλέπονται από τους κατά τόπους περιφερειακούς σχεδιασμούς. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό το μεταβατικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριών ετών.

Έχει ήδη προταθεί η θαλάσσια μεταφορά για τα νησιά και η χρησιμοποίηση Μονάδων προσωρινής διαχείρισης κυρίως στην Πελοπόννησο έχει ήδη εγκριθεί με απόφαση και χρηματοδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς πόρους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 20 ενεργούς ΧΑΔΑ και 60 ανενεργούς, αλλά και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 11 ενεργούς ,ενώ η Κεντρική Μακεδονία έχει 45 ανενεργούς. Η εξαμηνιαία χρηματική ποινή για την Πελοπόννησο υπολογίζεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τους ΧΑΔΑ του Ν. Αιγαίου η χρηματική ποινή φτάνει το 1,56 εκατομμύριο ευρώ ανά εξάμηνο. Οι περισσότεροι αποκατεστημένοι χώροι βρίσκονται στα όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (21), Κεντρικής Μακεδονίας (19) και Νοτίου Αιγαίου (18).

 

Όλα αυτά που διαβάσατε παραπάνω είναι «αμαρτίες» των ΟΤΑ και της Κεντρικής Εξουσίας, που παρά το γεγονός ότι εισπράττουν αρκετά χρήματα για τα σκουπίδια από τους δημότες, εν τούτοις «αδιαφορούν» διαπλεκόμενοι με τους χρυσοφόρους σκουπιδάρχες.  Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι οι πολίτες να πληρώνουν τα πρόστιμα και βέβαια τα 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Πελοπόννησο μετακυλίονται στα 11 εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών , αλλά η ζημιά έχει γίνει.

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα είναι της πάγιας θέσης ότι η διαχείριση των σκουπιδιών πρέπει να περάσει στα χέρια της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» ούτως ώστε να αποκτήσει την ουσιαστική ευθύνη ο πολίτης και όχι να πληρώνει μόνιμα το …μάρμαρο προς όφελος των διαπλεκόμενων χρυσών σκουπιδαρχών.

 

 

Κατηγορίες: Αστικά Λυματα