Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 δόθηκε συνέντευξη Τύπου στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής – 16 Οκτωβρίου από το Ινστιτούτο Prolepsis για το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ που πραγματοποιεί και φέτος.

Το Ινστιτούτο υλοποιεί από το σχολικό έτος 2012-3 το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ένα Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης της υγιεινής διατροφής σε σχολεία κοινωνικοοικονομικά ευάλωτων περιοχών της χώρας μας. Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιείται για πέμπτη συνεχή σχολική χρονιά, έχοντας διαθέσει από το 2012 συνολικά περισσότερα από 11 εκατομμύρια γεύματα, σε 450 περίπου σχολεία και 75.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά ξεκινά  σε σχολεία της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Θράκης. Οι πόροι που έχουν εξασφαλιστεί μέχρι σήμερα αρκούν μόνο για να την κάλυψη περίπου 100 σχολείων, με 7.500 συνολικά μαθητές.

2032 σχολεία από όλη την Ελλάδα έχουν ήδη αιτηθεί να ενταχθούν στο Πρόγραμμα από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Ο αριθμός αυτός, που αντιστοιχεί στο 16% των δημοσίων σχολείων της Ελλάδας και περίπου σε 250.000 μαθητές, αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο της κρισιμότητας της κατάστασης. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ, www.SNF.org), ο μέγας δωρητής του Προγράμματος από την έναρξή του, ενισχύει φέτος το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ με δωρεά συνολικού ύψους 2,5 εκ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, το 1 εκατομμύριο διατίθεται άμεσα για τις ανάγκες του Προγράμματος, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της δωρεάς θα δοθεί με τη μέθοδο των συμπληρωματικών κονδυλίων (matching funds). Το ΙΣΝ, δηλαδή, θα παρέχει δωρεά ίσης αξίας για κάθε 100.000€ που θα συγκεντρώσει το Ινστιτούτο από άλλους δωρητές για τους σκοπούς του Προγράμματος.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 δείχνουν με αριθμούς και ποιοτικά κριτήρια την ανάγκη των παιδιών: το 53% των παιδιών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ βίωναν επισιτιστική ανασφάλεια και το 21% πείνα. Επιπλέον, σε ποσοστό 64% των οικογενειών, τουλάχιστον ο ένας γονιός δεν είχε εισόδημα και στο 15% των οικογενειών δεν υπήρχε καμία πηγή εισοδήματος. «Οι μειώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο μέσο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνούν το 33%. Σε συνδυασμό με τις περικοπές δαπανών στην υγεία και την παιδεία, οι οποίες πλησιάζουν επίσης το 33%, έχουν οδηγήσει το 36% του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με δραματικές επιπτώσεις στη ζωή της μέσης ελληνικής οικογένειας και ιδίως των οικογενειών που διαβιούν σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση: τα παιδιά που πεινάνε κάνουν περισσότερες απουσίες από το σχολείο ή διακόπτουν τη φοίτηση, ενώ το ποσοστό των μαθητών που απουσιάζουν συχνά από το σχολείο για λόγους υγείας ανέρχεται σε 18% για τις επισιτιστικά ανασφαλείς οικογένειες, έναντι 8% των παιδιών που προέρχονται από σιτιστικά ασφαλείς οικογένειες. Αντιστοίχως, οι μαθητές επισιτιστικά ανασφαλών οικογενειών δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν στο σχολείο, σε ποσοστό 24% έναντι 13%, και να αποδώσουν στα μαθήματά τους, σε ποσοστό 22% έναντι 10%. Το πρόβλημα, πέρα από τα θέματα υγείας, μπορεί να οδηγήσει σε πνευματική υποβάθμιση και συρρίκνωση, η οποία επιβαρύνει επιλεκτικά τις πιο ευάλωτες κοινωνικο-οικονομικά πληθυσμιακές ομάδες, με τεράστιες μακροπρόθεσμες συνέπειες για το μέλλον της χώρας» αναφέρει η κα Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του Προγράμματος είναι πολλαπλά και σημαντικά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, όπως συμπεραίνεται από την ανάλυση των στοιχείων που έχει συλλέξει το Ινστιτούτο Prolepsis κατά την υλοποίηση του Προγράμματος το σχολικό έτος 2014-2015. Ο δείκτης επισιτιστικής ανασφάλειας μειώθηκε κατά 10%, το ποσοστό των μαθητών που αντιμετώπιζε πείνα μειώθηκε κατά 20%, το 33% των μαθητών απέκτησε φυσιολογικό βάρος, το 38% των μαθητών παρουσίασε βελτίωση στη σωματική υγεία και το 42% στην ψυχική υγεία.

Επιπρόσθετα, η συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου στο Πρόγραμμα ενισχύει τον δυναμικό του χαρακτήρα και το καθιστά αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής σχολικής ζωής. Καλλιεργείται η αλληλεγγύη μεταξύ των παιδιών, αυξάνονται οι γνώσεις τους σχετικά με τη διατροφή, ενισχύεται το παιδαγωγικό έργο του σχολείου και ευνοείται, παράλληλα, η επικοινωνία των γονέων με το σχολείο. Σε ποσοστό άνω του 60% οι γονείς αναφέρουν βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των παιδιών τους και μείωση της σχολικής διαρροής.

Κανένα πεινασμένο παιδί στο σχολείο. Υπολογίζεται ότι το μέσο εισόδημα που αντιστοιχεί σε κάθε παιδί των οικογενειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ είναι της τάξης των 100 € μηνιαίως και αφορά το σύνολο των αναγκών του. Η αξία των υγιεινών γευμάτων που προσφέρονται από το Πρόγραμμα αντιστοιχούν σε 30 € ανά μαθητή μηνιαίως.

παιδια-σχολειο-φαγητο

 

 

Κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών και οικογενειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

(με βάση 14697 ερωτηματολόγια του σχολικού έτους 2014-2105)

  • 53,1% των οικογενειών αντιμετώπιζε επισιτιστική ανασφάλεια
  • 21,0% των οικογενειών αντιμετώπιζε πείνα
  • Στο 63,6% των οικογενειών τουλάχιστον ένας γονέας δεν είχε πηγή εισοδήματος
  • Στο 15,1% των οικογενειών κανένας γονέας δεν είχε πηγή εισοδήματος
  • 8,5% των μαθητών ήταν ανασφάλιστοι
  • 7,0% δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα
  • 31,6% των μαθητών ήταν υπέρβαροι/παχύσαρκοι και 10,2%λιποβαρείς
  • 55,2% των οικογενειών στους αντίστοιχους ΤΚ είχε εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας
  • 67,7% των οικογενειών στους αντίστοιχους ΤΚ είχε εισόδημα κάτω από το όριο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης

Άμεσα

 

 

Διαβάζοντας τα παραπάνω, ζητήσαμε από το Ινστιτούτο να μας δώσουν μια λίστα με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα :

 

 

ΠΑΚΟΕ <pakoe@pakoe.gr> , 10/13/2015 11:40 AM:

Αγαπητοί κύριοι,

Σας αποστέλλουμε το παρον email με αφορμή το πρόγραμμα σίτισης που
κάνετε με τα σχολεία. Είμαστε το Πανελληνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών
(ΠΑΚΟΕ)
www.pakoe.gr και κάθε μήνα εκδίδουμε την εφημερίδα ΟΙΚΟ-νομία.
Στο τεύχος του Οκτωβρίου θα υπάρχει ειδικό ένθετο αναφορικά με τη
διατροφή. Θα θέλαμε να μας δώσετε κάποια περεταίρω στοιχεία σε ποια
σχολεία γίνονται αυτές οι δράσεις φέτος ώστε να κάνουμε κάποιες
συνεντεύξεις με τους διευθυντές των σχολείων.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία ΠΑΚΟΕ

 

 

Λάβαμε την εξής απάντηση:

 

Αγαπητοί κύριοι, 

 

Η γνωστοποίηση των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ για λόγους δημοσιότητας γίνεται κατόπιν συναίνεσης της διεύθυνσης των σχολείων, στοχεύοντας στην προστασία ευαίσθητων δεδομένων και αποφυγής στιγματισμού των μαθητών. Ως εκ τούτου δεν δημοσιοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis λίστα με τα συμμετέχοντα σχολεία πέραν των αρμόδιων κρατικών φορέων και των χορηγών του Προγράμματος. 

 

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να έχετε γενική ενημέρωση για τις περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ και τον αντίστοιχο αριθμό των σχολείων που συμμετέχουν. Επίσης, αν επιθυμείτε την πραγματοποίηση συνέντευξης με κάποιον διευθυντή να μας δηλώσετε την περιοχή ενδιαφέροντος, προκειμένου να σας φέρουμε σε επαφή με κάποιο από τα σχολεία που θα έχει δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεση.

 

Με εκτίμηση,  

 

Γιάννης Κουτελίδας, ΜΑ

Επικεφαλής Επικοινωνίας & Γραφείου Τύπου

Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής – Prolepsis

Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι
Tηλ.: 210-6255700 (εσωτ. 120)
Φαξ: 210-6106810

Email: i.koutelidas@prolepsis.gr
www.prolepsis.gr

Και η απάντηση του ΠΑΚΟΕ: 

Προς: κ. Κουτελίδα Ι.     Αθήνα 19/10/2015
Επικεφαλής Επικοινωνίας & Γραφείου Τύπου

Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής – Prolepsis

 

    Αρ. Πρωτ.: 7963

 

 

Κύριε Κουτελίδα,

Επειδή εάν καταλάβαμε καλά τα προγράμματα αυτά που όποτε μπορούν και θέλουν σιτίζουν συγκεκριμένους μαθητές, αφενός δεν μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα στατιστικά συμπεράσματα (γιατί τα στοιχεία δεν είναι ομοειδή ) κι αφετέρου είναι υποχρεωμένοι – εάν χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς και του Δημοσίου – να δίνουν όποια πληροφορία τους ζητηθεί ΑΜΕΣΩΣ.
Αυτή η παραπληροφόρηση μας βάζει σε διάφορες σκέψεις και ιδιαίτερα για την μεροληπτική στάση της προέδρου του “Prolepsis”.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΚΟΕ
Πανεπιστημιακός