Από Βουλγαρία και Αλβανία έρχονται μεγάλες ποσότητες άλευρων, σε χαμηλότερη τιμή έναντι του ελληνικού – άρα και μικρότερο κόστος παραγωγής αρτοσκευασμάτων- χωρίς να έχουν διενεργηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι τόσο στις χώρες προέλευσης, όσο κι εδώ. Ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί λιπάσματα και φυτοφάρμακα για την καλλιέργεια των σιτηρών ακατάλληλα για την υγεία μας. Αυτό βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των καταναλωτών αλλά κατά πως φαίνεται, υπάρχουν πάντα οι ασυνείδητοι επαγγελματίες που τα θυσιάζουν όλα στον βωμό του κέρδους.αλευρι

Ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη, λαμβάνει χώρα ένας βρώμικος διατροφικός πόλεμος, καθώς οι πολυεθνικές εταιρείες, όπως οι Monsanto, στρατολογεί επιστήμονες και έρευνες για να πείσει για την καταλληλόλητα των μεταλλαγμένων σπόρων και άλλων προϊόντων που θέλουν να εισάγουν στην αγορά. Διαθέτουν τεράστια κονδύλια ως δωρεές σε Πανεπιστήμια και ερευνητές ώστε να συντάξουν εκθέσεις με τις οποίες θα πείσουν τους αρμόδιους φορείς να δώσουν έγκριση διακίνησης αυτών.

ΣΙΤΑΡΙ – ΑΛΕΥΡΙ – ΨΩΜΙ

Το τρίπτυχο κάθε λαού που έχει προσαρμοστεί σε κοινωνίες εξαρτημένες από σύνδρομα διατροφής που αγγίζουν αποκλειστικά το θρεπτικό υπόβαθρο του ατόμου. Ποικιλίες μεταλλαγμένες σταριού που παίρνουν κατά καιρούς διάφορες ονομασίες από αρχαίους θεούς μέχρι και εταιρείες σπόρων. Εν τούτοις, το «ψωμί» που χορταίνουν όλοι … οι φτωχοί, έχει γίνει κι αυτό προϊόν εκμετάλλευσης της μόνιμης απειλής, δηλαδή της πείνας.

Έτσι, το ΠΑΚΟΕ από το 1982, κατέγραψε τις αξίες των διάφορων τύπων άλευρων (70%, 100%, μαλακό τύπου Μ και άλλα) ούτως ώστε με τα κατάλοιπα μετά την αφαίρεση του σιμιγδαλιού, να τρώμε ανώφελο φουσκωτό ψωμί.