Οικολογία Περιβαλλον Πολιτική Οικολογια

Το Βατικανό υπέρμαχος της βιώσιμης ανάπτυξης

Τον Σεπτέμβριο, ο ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αρωγός στην προσπάθειά του αυτή τάχθηκε το Βατικανό κι ιδιαίτερα ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος μάλιστα θα προσφωνήσει τη σύνοδο. Η αλλαγή της πορεία του κλίματος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σήμερα. Οι αιτίες πολλές καθώς κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει το κλίμα, όπως αναφέρεται στην Ατζέντα 21.παπας

Με τη φράση «για το καλό του πλανήτη» δικαιολογούν τη διαχείριση σχεδόν κάθε πτυχής της ζωής μας καθώς και ιδανική ομπρέλα για την παγκόσμια διακυβέρνηση που είναι ο ευσεβής τους πόθος.

Το Βατικανό προγραμματίζει να εκδώσει περιβαλλοντική εγκύκλιο, μεταφρασμένη μάλιστα σε πολλές γλώσσες. Σύμφωνα με την Παπική Ακαδημία Επιστημόνων, η αύξηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με το ρεκόρ ανθρώπινου πληθυσμού και τις χρήσεις ακατάλληλων τεχνολογιών έχουν αιτιακή σχέση με την καταστροφή της βιωσιμότητας και την ανθεκτικότητα του κόσμου. Η λύση του προβλήματος αυτού θα εξαρτηθεί από την αναβάθμισή μας πέρα από τις εθνικές συνεργασίες για το κοινό καλό. Η αλλαγή νοοτροπίας θα επιφέρει μεταρρυθμίσεις και νέες τεχνολογίες που δε θα έχουν επίδραση στο κλίμα.

Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει πως μπορεί να ενώσει τους θρησκευτικούς ηγέτες όλου του κόσμου και να εργαστούν πάνω στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ. Με τους στόχους, όμως, που περιέχει η Ατζέντα, το βέβαιο είναι πως θέτονται οι βάσεις για ριζική επέκταση για Παγκόσμια Διακυβέρνηση.

Η αναποτελεσματικότητα των Ατζέντα 21 του ΟΗΕ, έχει γίνει πραγματικότητα, αφενός με τα έντονα καιρικά φαινόμενα στον πλανήτη ( τσουνάμι, κατολισθήσεις, πολλαπλά φαινόμενα ανεμοστροβίλων και ιδιαίτερα το νεόφερτο φαινόμενο των περιβαλλοντικών μεταναστών, κ.ά. )και αφετέρου με την ελαχιστοποίηση των κονδυλίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Έτσι, λοιπόν, σίγουρα είναι καλό να ευχόμαστε ο λόγος του Πάπα Φραγκίσκου να πιάσει τόπο, αλλά όπως έλεγαν και οι αρχαίοι πρόγονοί μας «συν Αθηνά και χείρα κίνει» δίχως την πολιτική θέληση για οικονομική ενίσχυση των υπό εκκίνηση προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει απολύτως τίποτα. Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα έχει βασική θέση στο πρόβλημα αυτό κι αυτή είναι η προώθηση της λέξης «ΠΡΟΛΗΨΗ» κι όχι καταστολή.

Είναι υπολογισμένο ότι η πρόληψη είναι χρονικά και οικονομικά συμφέρουσα δέκα φορές σε απόλυτους αριθμούς.