Λίγο πριν το δημοψήφισμα εκδόθηκε η πολεοδομική άδεια για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής « Πτολεμαίδα 5» ισχύος 660 MW και προυπολογισμού 1,4 δις ευρώ που ανέλαβε ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η εταιρεία θα πάρει προκαταβολή 200.000.000 ευρώ καθώς η ΔΕΗ έχει πάρει δάνειο 700.000.000 ευρώ από τη Γερμανική τράπεζα KfW. Οι Γερμανοί χρηματοδοτούν το έργο για έναν ακόμα λόγο. Η τουρμπίνα του εργοστασίου και μεγάλο μέρος του εξοπλισμού θα κατασκευαστεί από το γερμανικό εργοστάσιο της ιαπωνικής Mitsubishi – Hitachi. Οι αντιδράσεις βέβαια των περιβαλλοντικών οργανώσεων δε λείπουν, αλλά η ΔΕΗ απαντά πως πρόκειται για συμφέροντα που δε θέλουν να γίνει το έργο.÷˝ÒÔÈ Í·ÌÔfl ‚„·flÌÔıÌ ·¸ Ù· ˆÔı„‹Ò· ÙÔı ÂÒ„ÔÛÙ·ÛflÔı ÙÁÚ ƒ≈« ÛÙÁÌ –ÙÔÎÂÏ·¿‰·  ÔÊ‹ÌÁÚ ÙÁÌ ‘ÂÙ‹ÒÙÁ 01 ÷‚ÒÔı·ÒflÔı 2012. ‘ÈÚ ÙÂÎÂıÙ·flÂÚ Ï›ÒÂÚ ·Ò·ÙÁÒÂflÙ·È ·ıÓÁÏ›ÌÁ Ò˝·ÌÛÁ ÛÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi, ·¸ ‹„Ì˘ÛÙÂÚ Ï›˜ÒÈ ÛÙÈ„ÏfiÚ ·ÈÙflÂÚ.  ¡–≈-Ö≈/¡–≈-Ö≈/◊—«”‘œ” ÖÀ≈‘”œ”

Η ΔΕΗ με επισταμένη παρελκυστική πολιτική, αποφεύγει να τοποθετηθεί στα δύο βασικά ερωτήματα που το 2013 είχε βάλει το ΠΑΚΟΕ και στη συνέχεια και η WWF, στα οποία δεν έχει απαντήσει μέχρι και σήμερα :

  1. Εάν είναι συμφέρουσα η επένδυση και σε πόσα χρόνια θα αποσβεστεί;
  2. Εάν τα χρήματα αυτά επενδύονταν σε ΑΠΕ, ο χρόνος απόσβεσης θα ήταν το 1/3 και η επιβάρυνση στο περιβάλλον 1/10 με τεράστιες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Ήρθε επιτέλους η ώρα να απαντήσει με διαφάνειες η ΔΕΗ γιατί τα έσοδά της αποτελούνται κατά 92% από εμάς τους καταναλωτές.