Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ( 16-22 Σεπτεμβρίου) ο ΟΑΣΘ αποφάσισε τη δωρεάν μετακίνηση των πολιτών με τα λεωφορεία από τις 12:00 έως τις 18:00. Μαζί με τον Δήμο Καλαμαριάς προσπαθούν να συμβάλουν στην αλλαγή συνηθειών των πολιτών πέρα από την εύκολη λύση του αυτοκινήτου και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος για τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Προτείνουν το ποδήλατο σαν εναλλακτικό μέσο κι έχουν ετοιμάσει μια σειρά δράσεις για να μάθει ο κόσμος την ορθή χρήση του. Στις 27 Σεπτεμβρίου θα οργανωθεί λαϊκή ποδηλατοδρομία με διαφορετική διαδρομή ανάλογα την ηλικία.ποδηλατο

Όλα αυτά θετικά κύριοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΟΑΣΘ, αλλά αυτό, όμως, είτε σαν ενημέρωση, είτε ως προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής αγώνας. Όσον αφορά στην ποδηλατοδρομία, όταν πρωτοεφαρμόστηκε το 1996 επί Υπουργού Λαλιώτη με πρωταγωνιστή αυτόν, θρηνήσαμε τριάντα θύματα εξαιτίας της ανοργάνωτης δομής – ανεπάρκεια ποδηλατοδρόμων και ανεπάρκεια οδικής συνείδησης. Γι’ αυτό δημιουργείστε κύριοι της όποιας εξουσίας πρώτα τις υποδομές και στη συνέχεια…προτείνετε δράσεις!