ρεμα ΡαφηναςΣτη Βουλή έφερε ο οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς το θέμα των σχεδιασμών για το μεγάλο ρέμα της Ραφήνας και γενικότερα του βιώσιμου σχεδιασμού των ρεμάτων. Το Μεγάλο Ρέμα της Ραφήνας που αποτελεί ένα από τα λίγα ρέματα της Αττικής που παραμένουν ανοικτά, χαρακτηρισμένο ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, δέχεται απειλές από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (όπως καταπατήσεις) και τις κατά καιρούς παρεμβάσεις της Πολιτείας για την αποσπασματική «αντι-πλυμμυρική» προστασία, για τη συντήρηση και τον καθαρισμό της κοίτης.

Το ερώτημα ήταν εάν προτίθενται οι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε μελέτες για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας που να συμφωνούν με τα κριτήρια προστασίας και ανάδειξης του μεγάλου ρέματος ως χώρου ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και αν θα ενισχύσουν θεσμικά τις προδιαγραφές των αντιπλημμυρικών έργων και των εργασιών συντήρησης, καθαρισμού και τοπικής αποκατάστασης της κοίτης, κατά τρόπο που να σέβονται το οικοσύστημα και τη βιώσιμη διαχείριση των ρεμάτων.

Σύμφωνα με την απάντηση του Αν. Υπουργού, ο σχεδιασμός δεν έχει γίνει ακόμα και οδηγεί σε χρόνια προβλήματα στην περιοχή. Έχει προχωρήσει όμως η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης σε συγκεκριμένο ανάδοχο. Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ και Οργανισμό λιμένος Ραφήνας).

Επικίνδυνο για την υγεία των περιοίκων έχει γίνει το ρέμα της Ραφήνας, όπου παλαιότερα – πριν 20 χρόνια – ήταν πραγματικά ένα αριστούργημα φυσικού κάλλους. Σήμερα, σκουπίδια, απόβλητα, μπάζα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς είναι άναρχα τοποθετημένο στην κοίτη του ρέματος.

Δέκα χρόνια , ο Δήμος, ο οργανισμός Λιμένα Ραφήνας – ιδιωτικός φορέας- προσπαθούν δήθεν να εκτελέσουν μια μελέτη για την αποκατάσταση της κοίτης, αλλά δεν τα καταφέρνουν.

Έρημη Ραφήνα, τι το χρειάζεσαι το ρέμα; Μπαζώστε το, λοιπόν, φίλοι μας, χτίστε κι απολαύστε το…